Protokół kontrolii stanu kasy GGM przez Biuro Kontroli UM w Gdańsku

Protokół kontrolii stanu kasy w GGM przez Biuro Kontroli UM w Gdańsku przeprowadzonej w dniu 13.09.2011r. znajduje się w załącząonym pliku PDF >> PROTOKÓŁ