GGM2

Krzysztof Garbaczewski. Badania Terenowe

Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2, ul. Powroźnicza 13/15
Wernisaż: 23.05.2018, środa godz. 19.30
Wystawa: 23.05. - 17.06.2018
Artysta: Krzysztof Garbaczewski
Kuratorka: Patrycja Ryłko

Gościnnie: Karol Radziszewski, Andrzej Strumiłło, Janek Strumiłło
Performance plenerowy: Sandra Korzeniak, Jan Dravnel

Wystawę Krzysztofa Garbaczewskiego Badania terenowe charakteryzuje warsztatowa i procesualna forma, stanowiąca komentarz do aktualnej tendencji organicznego przenikania się praktyk teatralnych i artystycznych. Wystawa jest próbą uchwycenia tego, co dzieje się na styku teatru i sztuki w kontekście migrujących motywów, symboli, metod pracy i szeroko pojętej performatywności.

Badania terenowe to zarazem intymny dziennik twórczy, dotyczący ekofilozoficznego funkcjonowania człowieka w świecie, będący dokumentem wyobcowania w tzw. własnym środowisku naturalnym, zderzenia mistycyzmu i duchowości zakorzenionej w naturze z wszechogarniającą nas utopią technologiczną.

Zestaw prezentowanych prac tworzy szkicowy, mozaikowy zapis autorskiego procesu destylacji otaczającej nas rzeczywistości, którego rezultatem są spektakle Garbaczewskiego. Na proces ten składają się działania uboczne powstające w trakcie pracy z aktorami, efemeryczne ćwiczenia z 'bycia sobą' i romantycznego ‘bycia w naturze’, ulotne formy przemijania, krótkie eseje filmowe i formy przestrzenne, niekoniecznie bezpośrednio związane z treścią konkretnego spektaklu. To ćwiczenia z rzeczywistości i próby nakładania na nią odpowiedniej ramy znaczeniowej.

Głównym odniesieniem ćwiczeń terenowych są działania ekologiczne Jerzego Grotowskiego, w których skupiał się on na relacji/dialogu aktora i widza. Grotowski wprowadził kategorię ‘ekologii międzyludzkiego’, która koncentruje się na źródłowej, organicznej pracy nad sobą oraz pierwotnej więzi łączącej aktora i widza w kontekście ich środowiska naturalnego. Równoległym komentarzem do metody działań Grotowskiego jest film Karola Radziszewskiego Książę, który bierze na warsztat jego sposoby pracy.

Tworzywem Garbaczewskiego jest złożony ekosystem międzyludzkiego współdziałania, androgyniczny sposób bycia mieszczący się poza genderowymi podziałami, naturą i cyberprzestrzenią. Garbaczewski nie tylko zwraca uwagę na organiczne relacje zaistniałe w trakcie powstawania określonych performatywnych narracji, ale podkreśla również pewnego rodzaju queerową bioróżnorodność. Funkcjonuje ona jako przestrzeń nieograniczona założonymi z góry rezultatami, dychotomicznymi podziałami i hermetycznymi kategoriami, ale jako forma odpowiednia dla mogących powstać w przyszłości relacji.

Jedną z serii prac prezentowanych na wystawie są ćwiczenia filmowe do spektaklu Chłopi powstałego na podstawie powieści, w której rytm natury jest nadrzędną strukturą porządkującą plan wydarzeń. Garbaczewski umieszcza aktorów poza formułą teatru, w pozornie neutralnej znaczeniowo próżni, którą stanowi plener w Maćkowej Rudzie. Ćwiczenia aktorów uruchamiają zmysły, fantazje, projekcje w kontekście dokamerowej gry z fantomem nieistniejącej publiczności. Jest to uchwycenie pierwszego etapu tworzenia sensu – reprezentacja mikrokosmosu, w którym nieustannie i płynnie negocjowane są znaczenia relacji ja – świat, a nakładki kulturowo-społeczne nie zdążyły jeszcze na stałe odcisnąć swojego piętna.

Uzupełnieniem tej narracji jest wprowadzenie prac Andrzeja Stumiłło i Janka Strumiłło, których obecna twórczość także związana jest z Maćkową Rudą, gdzie odbywają się plenery Garbaczewskiego. Ich wspólne działania, narady, wzajemne inspiracje i współpraca nawiązują bezpośrednio do tradycji plenerów oraz wspólnych poszukiwań twórczych z dala od utartych formatów, skontenerowanych przez szeroko pojęte instytucjonalne struktury.


Krzysztof Garbaczewski (ur. 1983 w Białymstoku)
Reżyser teatralny, autor adaptacji, na podstawie których tworzy tzw. teatralne instalacje łączące performance, sztuki wizualne oraz muzykę. Charakterystyczna dla niego kolażowa/synkretyczna stylistyka, stosowanie projekcji wideo i bezpośrednich transmisji odnosi się do naszej współczesnej cyberwrażliwości. Garbaczewski w swych spektaklach mówi o najważniejszych sprawach egzystencjalnych i szuka doświadczeń granicznych. Praktykuje nieoczywiste zestawienia, np. romantycznych bohaterów Balladyny umieszcza w laboratorium genetycznym. Podejmuje kwestię współczesnej polskiej tożsamości.

Ukończył Wydział Reżyserii i Dramatu w krakowskiej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego. Laureat wielu nagród m.in. Paszportu Polityki (2012). Asystował przy spektaklu Factory 2 Krystiana Lupy w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (2008). Zadebiutował Chórem sportowym Elfriede Jelinek w Opolu (2008). Adaptował m.in. Tybetańską Księgę umarłych (Teatr Polski we Wrocławiu, 2009) i Kronosa Witolda Gombrowicza (Teatr Polski we Wrocławiu, 2013). Spektakle Odyseja (Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 2009), Życie seksualne dzikich (Teatr Nowy w Warszawie, 2011), Gwiazda Śmierci (Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, 2010), Balladyna (Teatr Polski w Poznaniu, 2013) oraz Kamienne niebo zamiast gwiazd (Teatr Nowy w Warszawie, 2013). Do współpracy scenograficznej często zaprasza Aleksandrę Wasilkowską. Duet Garbaczewski/Cecko zrealizował również Zwycięstwo nad słońcem (Teatr Wielki – Opera Narodowa, 2014), Burzę (Teatr Polski we Wrocławiu, 2015), Hamleta (Narodowy Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, 2015). Robert Robur powstał na podstawie niedokończonej powieści Mirosława Nahacza. W tym roku Garbaczewski zrealizował Ucztę (Teatr Nowy w Warszawie).

Karol Radziszewski (ur. 1980)
Mieszka i pracuje w Warszawie. Twórca filmów, fotografii, instalacji, autor projektów interdyscyplinarnych. Wydawca i redaktor naczelny magazynu DIK Fagazine. Twórca Queer Archives Institute. Jego prace pokazywane były m.in. w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, CSW Zamek Ujazdowski, Kunsthalle Wien, New Museum w Nowym Jorku, Video Brasil w São Paulo, Cobra Museum w Amsterdamie oraz na Biennale PERFORMA 13 w Nowym Jorku, 7. Göteborg Biennale, 4. Prague Biennale i 15. Biennale Sztuki Mediów WRO.

Andrzej Strumiłło (ur. 1928 w Wilnie)
Mieszka w Maćkowej Rudzie nad rzeką Czarna Hańcza nieopodal Suwałk. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego i na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ukończył w 1950 roku. Był asystentem na obu tych uczelniach w latach 1949–1953, profesorem kontraktowym ASP w Krakowie w latach 1977–1980, wykładowcą filii ATK w Suwałkach w latach 1987–1988. W latach 1982–1984 był kierownikiem Graphic Presentation Unit (programu graficznego publikacji) Sekretariatu Generalnego ONZ w Nowym Jorku. Był członkiem Rady Kultury Ministerstwa Kultury i Sztuki, jest członkiem Zarządu Fundacji Kultury Polskiej oraz Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Suwałkach, inicjatorem i do 1977 komisarzem spotkań Sztuka i Środowisko w Wigrach. Uprawia wiele dyscyplin: malarstwo, grafikę, rysunek, fotografię, ilustrację, projektowanie książek, wystawiennictwo, scenografię. Fotografuje od 1945 roku. Wydał dwa tomy poezji: Moje i Jak oraz liczne książki o przyrodzie i kulturze (m. in. Nepal). Jako rezultat podróży artystycznych stworzył cykle rysunkowe i fotograficzne, m.in.: Chiny, Włochy, Daleki Wschód, ZSRR, Indie, Mongolia, Wietnam, Nepal, Japonia i Tajlandia. Zgromadził kolekcje sztuki i przedmiotów kultury materialnej Dalekiego i Środkowego Wschodu dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Otrzymał m.in. Nagrodę Państwową, dwukrotnie Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, Nagrodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Nagrodę Miasta Warszawy. Aktywny działacz na rzecz kultury i ochrony krajobrazu północno-wschodniej Polski. Kurator wielu międzynarodowych plenerów.

Janek Strumiłło (ur. 1978 w Warszawie)
Mieszka i pracuje w Warszawie oraz Maćkowej Rudzie. Czas edukacji spędził na podróżach. Żeglował po morzach Egejskim, Północnym i Bałtyckim. Prowadził górskie schronisko w Karkonoszach. Hodował konie na Mazurach. W warszawskiej galerii sztuki był specjalistą od marketingu. Przez ostatnie 10 lat związany jest z firmą RedoSFX zajmującą się projektowaniem i budową scenografii filmowych, teatralnych i reklamowych, efektami specjalnymi oraz charakteryzacją SFX, tworzoną m.in. dla takich twórców jak Aleksander Sokurow, Krystian Lupa, Grzegorz Jarzyna, Allan Starski czy Mariusz Treliński.

Sandra Korzeniak (ur. 1976 w Krakowie)
Mieszka i pracuje w Warszawie. Aktorka teatralna i filmowa. Ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. W latach 2000–2008 występowała na deskach Starego Teatru w Krakowie. Od 2008 do 2010 pracowała w Teatrze Dramatycznym im. Gustawa Holoubka w Warszawie, a w latach 2010–2016 w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Jest laureatką Paszportu Polityki za rok 2009 za rolę Marilyn Monroe w spektaklu Persona. Tryptyk/Marilyn w reżyserii Krystiana Lupy. Za tę rolę otrzymała także nagrodę Feliksa Warszawskiego i wyróżnienie na XVI Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Współpracowała z Krystianem Lupą, Mają Kleczewską, Kasią Kalwat.

Jan Dravnel (ur. w Wilnie)
Na stałe mieszka w Warszawie. Aktor i reżyser. Od 2006 wiązany z Teatrem Rozmaitości. Współpracuje z Krystianem Lupą, Grzegorzem Jarzyną, Michałem Borczuchem oraz Krzysztofem Garbaczewskim.