Wydarzenia

Grassomania 9 Sieroca Re: visited vol. 2

Grassomania 9 Sieroca Re: visited vol. 2

festiwal:
02.09 - 03.09.2017, godz. 13.00 - 22.00
miejsce: Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa, ul. Sieroca 6-8 w Gdańsku
artyści: Mieczysław Abramowicz, Agnieszka Orlena Baaske, Ada Dobrzelecka, Sylwia Jakubowska, Martyna Jastrzębska, Julia Kurek, Dorota Nieznalska, Agata Nowosielska oraz Agnieszka Piasecka, Barbara Gryka, Bożena Wydrowska, Anna Shimomura, Jagoda Kwiatkowska, Jana Shostak, Izabela Rakowska
oprawa muzyczna: Stendek / Hoax / Beniovska
performance: Anna Steller& Magda Jędra
koncert: Maciej Sadowski Kwadrat
warsztaty: Agnieszka Piasecka, Marta Karalus i Stowarzyszenie Sztuka Cię Szuka
kurator: Marta Wróblewska

W zabytkowym sierocińcu, przyszłym Domu Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa, zaproszeni twórcy podejmą próbę (re)definicji tożsamości zarówno tego niezwykłego miejsca, jak i tożsamości własnej jako gdańszczanina, Polaka, Europejczyka, artysty, obywatela.

PROGRAM
Wystawy 02.09 - 03.09 godz. 13.00 -20.00

Wydarzenia dodatkowe 02.09.2017
13.00 Warsztaty: Agnieszka Piasecka
15.00 Warsztaty: Marta Karalus i Stowarzyszenie Sztuka Cię Szuka
13.00 - 19.00 Oprawa muzyczna: Stendek / Hoax / Beniovska
19.00 Performance: Anna Steller &Magda Jędra
20.00 Koncert: Maciej Sadowski Kwadrat

Strefa gastronomiczna: Kolektyw Samo Dobro


Grassomania jest projektem dedykowanym Günterowi Grassowi, budującym swój program wokół twórczości Noblisty, będącej przedmiotem interpretacji i inspiracji dla współczesnych twórców. Celem każdej edycji Grassomanii jest realizacja różnorodnych działań pozwalających na wszechstronne utrwalanie pamięci o Günterze Grassie, a także na wielopoziomowe eksplorowanie jego spuścizny.Stąd też projekty zgłaszane w drodze naboru, którymi jesteśmy szczególnie zainteresowani, powinny odnosić się bądź inspirować wątkami i kontekstami twórczości Grassa, takimi jak m.in.: interdyscyplinarność, wieloaspektowość przekazu, metaforyzacja wypowiedzi, zaangażowanie społeczne i polityczne, wielokulturowość (a zwłaszcza wspólne dziedzictwo polsko-niemieckie). Dodatkowo, ze względu na specyficzną lokalizację festiwalu – były Dom Dobroczynności i Sierot, a przyszły Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa, zależy nam na projektach podejmujących kwestie (re)definicji tożsamości zarówno tego niezwykłego miejsca, jak i tożsamości własnej jako gdańszczanina, Polaka, Europejczyka, artysty, obywatela.


Partner:
Dodatkowy katalog plików: logo/domgrassa.jpg