Wydarzenia

grassomania 9 wyniki otwartego naboru projektów

Z przyjemnością informujemy, że jury Gdańskiej Galerii Miejskiej spośród nadesłanych na festiwal Grassomania 9: Sieroca Re:Visited vol.2 prac zaprosiło do udziału w festiwalu następujących artystów:

Mieczysław Abramowicz, Agnieszka Orlena Baaske, Ada Dobrzelecka, Sylwia Jakubowska, Martyna Jastrzębska, Julia Kurek, Dorota Nieznalska, Agata Nowosielska oraz grupę artystyczną: Agnieszka Piasecka, Basia Gryka, Bożna Wydrowska, Anna Shimomura, Jagoda Kwiatkowska, Jana Shostak, Izabela Rakowska.

Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali zgłoszenia.

Podobnie jak w roku ubiegłym, Grassomania odbędzie się w wyjątkowej przestrzeni wnętrz i podwórza byłego Domu Dobroczynności i Sierot przy ul. Sierocej 6-8 na gdańskim Osieku w dniach 2 -3 września 2017r.


Grassomania jest projektem dedykowanym Günterowi Grassowi, budującym swój program wokół twórczości Noblisty, będącej przedmiotem interpretacji i inspiracji dla współczesnych twórców. Celem każdej edycji Grassomanii jest realizacja różnorodnych działań pozwalających na wszechstronne utrwalanie pamięci o Günterze Grassie, a także na wielopoziomowe eksplorowanie jego spuścizny.Stąd też projekty zgłaszane w drodze naboru, którymi jesteśmy szczególnie zainteresowani, powinny odnosić się bądź inspirować wątkami i kontekstami twórczości Grassa, takimi jak m.in.: interdyscyplinarność, wieloaspektowość przekazu, metaforyzacja wypowiedzi, zaangażowanie społeczne i polityczne, wielokulturowość (a zwłaszcza wspólne dziedzictwo polsko-niemieckie). Dodatkowo, ze względu na specyficzną lokalizację festiwalu – były Dom Dobroczynności i Sierot, a przyszły Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa, zależy nam na projektach podejmujących kwestie (re)definicji tożsamości zarówno tego niezwykłego miejsca, jak i tożsamości własnej jako gdańszczanina, Polaka, Europejczyka, artysty, obywatela.