Zajęcia stałe w Pracowni Artystycznej GGM

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA / GDAŃSKA GALERIA MIEJSKA
Gdańska Galeria Güntera Grassa / ul. Szeroka 34/35-37, wejście od ul. Grobla I ½
WARSZTATY STAŁE

prowadząca pracownię i zajęcia: Grażyna Tomaszewska - Sobko
telefon: 665770551 / e-mail: gtomaszewska@ggm.gda.pl

W Pracowni prowadzimy zajęcia z ceramiki i linorytu dla dzieci, młodzieży i seniorów.
Na zajęciach zapoznajemy się z różnymi technikami ceramicznymi i tworzymy prace, które po wysuszeniu są wypalone w piecu ceramicznym, następnie szkliwione i ponownie wypalane. Oczywiście proces ten jest rozłożony w czasie. Zainteresowanych poznaniem techniki  tworzenia linorytu zapraszamy  na warsztaty w tym samym czasie. Uczymy się na nich zasad projektowania
i wykonywania linorytu. Gotowe matryce odbijamy na prasie graficznej. Do domu wracamy z gotową grafiką. Po zajęciach zawsze odbywa się oprowadzanie po aktualnej wystawie w Gdańskiej Galerii Miejskiej.

1. Warsztaty ceramiczne i graficzne dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat 
     Poniedziałki, godz. 15.30 - 17.30

  • 70,00 zł - za miesiąc (4 zajęcia po 2 godz.)
  • 20,00 zł - za zajęcia jednorazowe (2 godz.)

W wypadku uczęszczania na zajęcia rodzeństwa (dzieci w wieku od 7 do 16 lat) odpłatność wynosi: 15,00 zł - za zajęcia jednorazowe (2 godz.) oraz 50,00 zł - za miesiąc (4 zajęcia po 2 godz.)

2. Warsztaty ceramiczne i graficzne dla młodzieży w wieku od lat 16 i dorosłych
    Wtorki godz. 17.00-19.00

  • 110,00 zł - za miesiąc (4 zajęcia po 2 godz.)
  • 30,00 zł - za zajęcia jednorazowe (2 godz.)

3. Warsztaty ceramiczne i graficzne dla  zorganizowanych grup dorosłych i seniorów
    Wtorki godz. 11.00 - 13.00

  • 15,00 zł - za zajęcia jednorazowe (2 godz.) od osoby

4. Warsztaty ceramiczne i graficzne dla  zorganizowanych grup dziecięcych
    Poniedziałki i Środy godz. 11.00 - 13.00

  • 5,00 zł- za zajęcia jednorazowe (2 godz.) od osoby

Oferta dla wszystkich.