Pracownia artystyczna GGM

Zajęcia stałe w Pracowni Artystycznej GGM

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA | GDAŃSKA GALERIA MIEJSKA
Gdańska Galeria Güntera Grassa | ul. Szeroka 34/35-37, wejście od ul. Grobla I ½
WARSZTATY STAŁE

prowadząca pracownię i zajęcia: Grażyna Tomaszewska-Sobko
telefon: 665 770 551 | e-mail: gtomaszewska@ggm.gda.pl

Pracownia ceramiczna i graficzna w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa powstała w 2011 roku. Jej celem jest przybliżenie uczestnikom warsztatów technik bliskich jej patronowi. Günter Grass, noblista w dziedzinie literatury był również uznanym rzeźbiarzem i grafikiem. Propozycja zajęć jest skierowana do różnych grup odbiorców - dorosłych, seniorów i dzieci. Realizujemy również zajęcia dla grup zorganizowanych, głównie klas szkolnych. Uczestnicy warsztatów ceramicznych w grupach realizują indywidualne zadania zgodne z własnymi preferencjami i możliwościami - od garncarstwa po realizacje rzeźbiarskie. W każdym sezonie (zajęcia odbywają się od września do lipca) proponujemy kilka stałych tematów prac, takich jak na przykład wykonywanie miseczki z kuli gliny, odlewanie form negatywowych z gipsu, czy technika nerikomi (mieszanie różnokolorowych glin). Zapraszamy do przeprowadzenia zajęć również ceramików ze specjalistyczną wiedzą na temat samodzielnego sporządzania szkliw czy alternatywnych form wypału. Pracownia dysponuje kołem garncarskim i piecami ceramicznymi. Grafikę natomiast realizujemy w technice linorytu. Uczymy projektowania i wykonywania matryc, które następnie są odbijane na prasie graficznej. Na zajęciach oprócz pogłębiania znajomości technik ceramicznych i graficznych poszerzamy również wiedzę z innych dziedzin, m.in. z rysunku, historii sztuki, chemii, biologii (w tym anatomii), w zależności od wieku uczestników i realizowanego tematu. Po zajęciach grupy oprowadzane są po aktualnych wystawach
Gdańskiej Galerii Miejskiej. Co roku na zakończenie sezonu, w czerwcu organizowana jest wystawa prac ceramicznych i graficznych uczestników warsztatów wszystkich grup stałych.

1. Warsztaty ceramiczne i graficzne dla młodzieży w wieku od lat 16 i dorosłych
     Poniedziałki, godz. 15.30-17.30
     Cena: 30 zł /zajęcia

2. Warsztaty ceramiczne i graficzne dla młodzieży w wieku od lat 16 i dorosłych
    Środa, godz. 17.00-19.00
    Cena: 30 zł /zajęcia

3. Warsztaty ceramiczne i graficzne dla seniorów
    Wtorki, godz. 11.00-13.00
    Cena: 15 zł /zajęcia

4. Warsztaty ceramiczne i graficzne dla zorganizowanych grup dziecięcych
    Poniedziałki, godz. 11.00-13.00
    Cena: 10 zł /zajęcia

Zapisy:
tel. 665 770 551 | e-mail: gtomaszewska@ggm.gda.pl

Zapraszamy do dołączenia do grup!