Wydarzenia

Noc Muzeów w GGM

Kiedy: 20 maja 2017, sobota godz. 16.00-24.00
Gdzie: GGM1, GGM2, 4G + Pracownia Artystyczna

20 maja, w Noc Muzeów zapraszamy do odwiedzenia oddziałów Gdańskiej Galerii Miejskiej, jak również do naszej Pracowni Artystycznej i do Parku Świętopełka w godzinach od 16.00 do 24.00. Będzie można zobaczyć wszystkie prezentowane wystawy oraz wziąc udział w Żywej Bibliotece.

Program:

Żywa Biblioteka
Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 34/35-37
16.00 - 23.00
www.zywabibliotekapolska.pl

Żywa Biblioteka ma odzwierciedlać różnorodność społeczności, w której jest organizowana. To właśnie dzięki otwarciu na tematy trudne dla danego miejsca, Żywa Biblioteka może skutecznie zastępować stereotypy wiedzą, doświadczeniem i empatią w stosunku do osób wykluczanych. Najważniejszymi wartościami Żywej Biblioteki jest otwartość, różnorodność i poszanowanie praw człowieka, które są podstawą metody.

Żywa Biblioteka jest miejscem, w którym szczególne rolę mają grupy i osoby spotykające się ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją i wykluczeniem. Pełnią one rolę Żywych Książek. Żywa Biblioteka nie koncentruje się na jednym temacie czy jednej mniejszości, ale dotyka problemu dyskryminacji w możliwie najszerszym kontekście. Dlatego Żywe Książki pochodzą z bardzo różnorodnych środowisk, mają zróżnocowany status społeczny, wyznanie, zawód, odcień koloru skóry, orientację seksualną, status materialny, wykształcenie, sprawność, wiek, poglądy, wygląd. Łączy ich wspólny cel: promowanie praw człowieka i akceptacji wobec inności poprzez przekazanie swojego doświadczenia.

Żywe Książki odwołują się do własnych doświadczeń, aby zastępować wiedzą myślenie stereotypowe, ale Żywa Biblioteka nie jest miejscem autopromocji czy opowiadania historii. Żywa Biblioteka jest przestrzenią, gdzie poprzez zadawanie pytań, każda osoba ma szansę zweryfikować określony stereotyp a w konsekwencji zbudować kontakt społeczny, zaufanie i akceptację.

Żywa Biblioteka organizowana jest we współpracy z Fundacjaą Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk oraz Stowarzyszeniem Tolerado w ramach Tygodnia Równości.

Oprowadzanie Kuratorskie z Piotrem Stasiowskim po wystawie Sprawna Ręka. Moshe Kupferman/Marek Chlanda
Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 34/35-37
godz. 20.00

Gdańska Galeria Miejska 1, ul. Piwna 27/29
Wystawa Stan Surowy Otwarty
Artyści: Daniel Cybulski, Radosław Deruba, Emilia Kina, Filip Rybkowski, Robert Seikon, Michał Sroka
Kuratorzy: Gabriela Warzycka-Tutak, Aleksander Celusta


Gdańska Galeria Miejska 2, ul. Powroźnicza 13/15
Wystawa Nowe Sytuacje. Sztuka Trójmiejska lat 80
Artyści: Janusz Akermann, Andrzej Awsiej, Kuba Bryzgalski, Józef Czerniawski, Borys Czernichowski, Roman Malarz Kobiet Grabowiecki, Katarzyna Józefowicz, Piotr Józefowicz, Joanna Kabala, Grzegorz Klaman, Kazimierz Kowalczyk, Kacper Ołowski, Jacek Piotrowski, Marek Rogulski, Jerzy Rymar, Jacek Staniszewski, Eugeniusz Szczudło i Sławomir Witkowski.
Koncepcja wystawy: Robert Jarosz


Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 34/35-37
Wystawa Sprawna Ręka. Moshe Kupferman/Marek Chlanda
Kuratorzy: Ewa Łączyńska-Widz, Piotr Stasiowski

Pracowania Artystyczna GGM, wejście od ul. Grobla Grobla I 1/2 (w budynku Gdańskiej Galerii Güntera Grassa)
Wystawa Kochane dzieci...
Kuratorka: Marta Wróblewska
Współpraca: Grażyna Tomaszewska-Sobko

Park Świętopełka
Wystawa zewnętrzna - Günter Grass – patrząc z Gdańska
Koncepcja i opracowanie: dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Marta Wróblewska
Projekt graficzny: Ania Witkowska
Projekt ekspozycji: Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto


Partnerzy:

Żywa Biblioteka
Dodatkowy katalog plików: logo/14687913600.jpg    Dodatkowy katalog plików: logo/logotyp_organizacji.jpg    Dodatkowy katalog plików: logo/europe_direct.jpg   Dodatkowy katalog plików: logo/logo_toler_500.jpg

Wystawa Sprawna Ręka
Dodatkowy katalog plików: logo/logo_100_lat_awangardy_czarne_.jpg Dodatkowy katalog plików: logo/bwa_tarnow.jpg  Dodatkowy katalog plików: logo/miasto_tarnow.jpg  Dodatkowy katalog plików: logo/ip_telaviv_640.jpg          Dodatkowy katalog plików: logo/logo_sommer_for_web.jpg     Dodatkowy katalog plików: logo/kupferman_logo_1.jpg

Wystawa Stan Surowy Otwarty
Dodatkowy katalog plików: newsletter/henryk.jpg

Wystawa zewnętrzna - Günter Grass – patrząc z Gdańska
Dodatkowy katalog plików: logo/inicjatywa_miasto_logo2.png     Dodatkowy katalog plików: logo/domgrassa.jpg        Dodatkowy katalog plików: logo/ug.jpg   
Dodatkowy katalog plików: logo/instytut_kaszubski.png
     Dodatkowy katalog plików: logo/guntergrass.jpg