4G

Günter Grass - cykl spotkań i debat #2

Cykl spotkań poświęconych Günterowi Grassowi z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin.

Drugie spotkanie będzie poświęcone tematyce migracji.

Miejsce:
Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 34/35-37
Debata: 14.05.2017, godz. 16.00
Uczestnicy: Annida Alieva, prof. dr hab. Paweł Dobrowolski, Basil Kerski, dr Katarzyna Morawska
Moderatorka:
Marta Wróblewska

W 2017 roku przypada jubileusz 90-lecia urodzin zmarłego w 2015 roku Güntera Grassa - laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, autora Trylogii gdańskiej, Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego, patrona jednej z filii Gdańskiej Galerii Miejskiej.
Z tej okazji zapraszamy gości specjalnych, a także naszą drogą publiczność do spotkań i wspólnych rozmów na tematy, które poruszały Güntera Grassa jako pisarza i człowieka, a i nam obecnie nie pozostają obojętne. Pytamy o kształt współczesnej Europy, o pozycję Polski w niej, a także o nasze gdańskie tożsamości. Zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób przenikają się nasze biografie, wpływając na historie oraz przestrzenie, które współtworzymy.

Podczas drugiego z serii spotkań poruszać będziemy tematykę migracji. Zastanowimy się nad tym, w jaki sposób kształtują one historię i kulturę lokalną i globalną, w myśl słów Przewodniczącego Rady Europejskiej – Donalda Tuska: Ale może jest tak, że Europie potrzebni są tacy Europejczycy, dla których jest ona zarazem ojczyzną i zagranicą, czymś swoim i czymś obcym. Może z takich relacji i napięć wyrasta wspólnota coraz lepsza i bardziej ludzka.

Annida Alieva
Czeczenka, uchodźczyni. Mieszka w Gdańsku od 4 lat. Członkini Rady Imigrantów i Imigrantek. Mentorka międzykulturowa,  uczestniczy w tworzeniu i wdrażaniu Modelu Integracji Imigrantów w obszarach edukacji i kultury. Twórczyni Domu Międzykulturowego – innowacyjnego projektu integracji imigrantów w Gdańsku. We współpracy z pracownikami Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania oraz szkolenia dla studentów, nauczycieli, pracowników socjalnych i urzędników miejskich na temat procesów integracji imigrantów i uchodźców.

Basil Kerski (ur. w 1969 roku w Gdańsku)
Menadżer kultury, redaktor, politolog i eseista, studiował politologię i slawistykę na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W latach 1998-2010 był dyrektorem Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich, jako politolog pracował w berlińskim oddziale niemiecko-amerykańskiego Aspen Institute, w Instytucie Badawczym Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej, w Bundestagu oraz w Ośrodku Badań Społecznych w Berlinie. W latach 2001-2005 był wykładowcą w Instytucie im. Otto Suhra na Wolnym Uniwersytecie oraz w Instytucie Historii Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Kerski jest autorem i redaktorem wielu książek na tematy historyczne, polityczne i literackie. Ponadto publikuje liczne komentarze i eseje w polskiej i niemieckiej prasie. Od 1998 roku jest redaktorem naczelnym dwujęzycznego „Polsko-Niemieckiego Magazynu DIALOG”, a od 2011 roku dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Mieszka w Gdańsku i Berlinie.

Katarzyna A. Morawska
Doktor nauk prawnych, od 2016 roku pracownik Muzeum Emigracji w Gdyni, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Pomorskiej Szkole Wyższej. Absolwentka europeistyki (Institute for European Studies, Bruksela) oraz stosunków międzynarodowych, uczestniczka szkoły letniej w zakresie polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej realizowanej przez Université Libre de Bruxelles i Odysseus Network. Jej aktualne prace badawcze dotyczą m.in. polityki imigracyjnej UE, implementacji europejskiego prawa imigracyjnego do prawa polskiego, migracji cyrkulacyjnej.

Paweł Dobrowolski, prof. dr hab., b. amb. - były ambasador w Kanadzie i na Cyprze, historyk, dyplomata
Historyk, dyplomata w służbie zagranicznej RP (ambasador tytularny). Pełnił funkcję Konsula Generalnego RP w Szkocji (1990-1995), Ambasadora RP w Kanadzie (2000-2004) oraz Ambasadora RP na Cyprze (2009-2013). Był zastępcą dyrektora Gabinetu i Sekretariatu Ministra Spraw Zagranicznych (1995-2000), rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1995-2000, 2005-2006), zastępcą dyrektora Departamentu Ameryki MSZ (2004-2005) oraz dyrektorem Departamentu Systemu Informacji MSZ (2005-2006, 2008 –2009). Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w 1983 roku uzyskał stopień doktora historii w Instytucie Historii PAN, habilitował się w 1998 roku. Stypendysta Fundacji Jana Pawła II w Rzymie (1984-1985), Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu (1988), wykładowca Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej KUL, profesor w Collegium Civitas w Warszawie. Jest autorem ponad 40 książek i artykułów dotyczących historii i kultury średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. W wolnym czasie gra w szachy, czyta książki i degustuje wino.


Cykl spotkań realizowany jest we współpracy z Deutsches Kulturforum Östliches Europa i Collegium Civitas, jako część programu obchodów rocznicy 90. urodzin Güntera Grassa, w ramach cyklu debat o sztuce i kulturze pt.: Skala Beauforta.

Dodatkowy katalog plików: logo/bkm_office_farbecmyk_de.jpg   Dodatkowy katalog plików: logo/dkf_logo_schwarzneu.jpg   Dodatkowy katalog plików: logo/20_cc_pl.jpg