Wydarzenia

Urban Walk Architecture Talk

Miejsce 1: Gdańsk, 29.04.2017, godz. 13.00 - 21.00
Miejsce 2: Rzym, 06.05.2017, start godz. 16.00

Urban Walk – Architecture Talk
jest programem wydarzeń stworzonym na podstawie seminarium obieralnego pod tym samym tytułem zorganizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
Jego celem jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe i wielozmysłowe postrzeganie przestrzeni publicznej oraz jej użytkowania, a także zdefiniowanie potrzeb jej użytkowników oraz przeanalizowanie konsekwencji tego typu podejścia na sposób kształtowania przestrzeni i krajobrazu miejskiego.

Program wydarzeń realizowanych przez trzy partnerskie instytucje: Gdańską Galerię Miejska Politechnikę Gdańską i rzymski Uniwersytet La Sapienza w ramach projektu the People’s Smart Sculpture składa się z serii warsztatów, spotkań, wykładów, dyskusji oraz wizyt studyjnych, podczas których odkryjemy na nowo dwa miasta – Gdańsk i Rzym oraz podzielimy się doświadczeniami odbioru złożonego krajobrazu miejskiego. Powstałe wyniki oraz wymiana doświadczeń posłużą jako punkt wyjścia do prowadzenia bardziej zaawansowanych działań i dyskusji na temat przestrzeni publicznej oraz roli sztuki i kultury w jej kształtowaniu. Okres badawczy w obydwu miastach zostanie zwieńczony spacerem miejskim - wydarzeniem w przestrzeni publicznej zatytułowanym pt. „Przekraczanie mostów”, skierowanym do wszystkich chętnych i otwartych na wspólne działania. Inspiracją do powyższych działań jest ogólnoświatowa inicjatywa Jane’s Walk, której towarzyszyć będzie szereg wydarzeń specjalnych, wśród których nie zabraknie: spaceru miejskiego, instalacji artystycznych w przestrzeni publicznej, pikniku kulturalnego, działań animacyjnych, koncertów, itp.

Szczegóły na: janeswalk.org/poland/gdansk/


eu_logo   Dodatkowy katalog plików: logo/ps2_300x300.png