4G

90 rocznica urodzin Güntera Grassa

13 kwietnia mijają dwa lata odkąd Güntera Grassa nie ma wśród nas. Pamiętamy tę smutną datę, lecz przede wszystkim wspominamy wspaniałego człowieka i jego wybitną twórczość. Wyjątkową ku temu okazją jest przypadająca w 2017 roku 90. rocznica urodzin Noblisty. Dlatego też, we współpracy i partnerstwie z zaprzyjaźnionymi instytucjami, przygotowaliśmy specjalny program rozmaitych wydarzeń, inspirowanych spuścizną po Patronie jednej z naszych Galerii.


Cykl debat inspirowanych twórczością i życiem Güntera Grassa

Do udziału w dyskusjach zapraszamy badaczy i ekspertów zarówno związanych z Günterem Grassem, jak i z tematami, które podejmujemy. Tematyka spotkań jest każdorazowo związana z dziedzictwem Güntera Grassa, a ponadto nawiązuje do bieżących wystaw w Galerii jego imienia, a także aktualnych spraw poruszających świat i opinię publiczną. Wśród głównych wątków, jakie będziemy poruszać wraz z zaproszonymi gośćmi znajdą się: mniejszości narodowe, emigracja, dyplomacja kulturalna i zaangażowanie artystów w politykę, Kaszuby.

Dyskusje będą obywać się w ramach cyklu debat o sztuce i kulturze pt.: Skala Beauforta.
Daty: 12.03, 14.05, 08.10, 26.11
Partnerzy: Deutsches Kulturforum östliches Europa w Berlinie, Collegium Civitas w Warszawie
Miejsce: Gdańska Galeria Güntera Grassa
Koordynator: Marta Wróblewska

Wystawy

Günter Grass – kolekcja gdańska w drodze
Wystawa prezentuje wybrane prace graficzne i rzeźbiarskie z gdańskiej kolekcji prac Güntera Grassa znajdującej się w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa w 90-tą rocznicę urodzin Artysty. Wystawie towarzyszy katalog wszystkich prac Autora znajdujących się w kolekcji.
Kurator: Marta Wróblewska
Wystawa Günter Grass – kolekcja gdańska w drodze jest organizowana przez GGM w partnerstwie z:
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (11 stycznia – 5 lutego 2017)
Galerią im. Sleńdzińskich w Białymstoku (10-31 marca 2017)
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (30 czerwca – 31 lipca 2017)
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu (8 sierpnia – 17 września 2017)
Domem Norymberskim w Krakowie i Festiwalem Conrada (24 października – 17 grudnia 2017)

Wystawa zewnętrzna - Günter Grass – patrząc z Gdańska
Termin: maj-czerwiec 2017 Miejsce: Park Świętopełka, Gdańsk
Termin: lipiec – sierpień 2017 Miejsce: Podwórze Domu Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa, ul. Sieroca, Gdańsk

Koncepcja i opracowanie: dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Marta Wróblewska
Projekt graficzny: Ania Witkowska
Projekt ekspozycji: Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto
Realizacja: Gdańska Galeria Güntera Grassa, Dom Chodowieckiego/Grassa, Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza UG
Współpraca: Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku i Instytut Kaszubski

Wystawa zewnętrzna ukazywać będzie postać i twórczość zasłużonego gdańszczanina, jakim był Günter Grass, oraz jego powojenne kontakty z miastem urodzenia. W przestrzeni publicznej bezpośrednio sąsiadującej z Galerią jego imienia zostaną zaprezentowane reprodukcje jego prac plastycznych z kolekcji gdańskiej, promując dodatkowo działalność Galerii oraz Güntera Grassa jako twórcę sztuk wizualnych.

Günter Grass, Kochane dzieci...
Termin: 24.3-22.6.2017
Miejsce: Pracownia Edukacji Artystycznej przy Gdańskiej Galerii Güntera Grassa
Kurator: Marta Wróblewska
Współpraca: Grażyna Tomaszewska-Sobko

Wystawa zaaranżowana z prac graficznych Noblisty, które dzięki specjalnemu kluczowi ikonograficznemu, będą miały za zadanie zainspirowanie dzieci i młodzieży uczestniczących w stałej ofercie warsztatów ceramicznych i graficznych organizowanych w Pracowni Edukacji Artystycznej przy Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, do stworzenia nowych autorskich prac.

Don’t fence me in
Termin: 23.6 - 29.10.2017
Organizator: Gdańska Galeria Güntera Grassa; Współpraca: GünterGrass Haus w Lubece, Medienarchiv Bremen
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska – Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 34-37
Kurator: Viktoria Krason
Koordynator: Marta Wróblewska

Słowa Roya Rogersa Don't fence me in zapowiadały erę powojenną, która dla wielu młodych Niemców była po 1945 roku bardzo nieokreślona. Wciąż widoczne były dla nich ślady przeszłości w społeczeństwie, a mimo to wierzyli w swoje siły i możliwości, aby na nowo stworzyć świat wolności. Günter Grass w tym czasie rozpoczynał studia graficzne i rzeźbiarskie na Akademii Sztuki w Düsseldorfie. Wypróbował wówczas wielu różnych form artystycznych, oprócz prac plastycznych tworzył również poezję oraz wiele podróżował do Włoch i Francji. Ten czas określał później jako moment, gdy słowa i znaki wypływały z tego samego tuszu. Do niedawna nasza wiedza o tym okresie jego twórczości była mocno ograniczona. Aż do 2013 roku, gdy udało się odnaleźć i zabezpieczyć około 150 prac ukrytych pod schodami w jego mieszkaniu w Düsseldorfie. Wśród nich znalazły się niepokazywane wcześniej rysunki, akwarele, rzeźby, jak również niepublikowane wiersze, czy fragmenty wówczas nowo powstających powieści, na przykład Blaszanego bębenka. Te prace, pochodzące z lat 1948-52, wraz z materiałami z Medienarchiv w Bremie, Muzeum Miejskiego w Düsseldorfie i Akademii Sztuki w Düsseldorfie pokazane na wystawie w Gdańsku przywołają ducha generacji, której Grass był uczestnikiem, rozpiętej pomiędzy poczuciem winy za wojnę i grozą przetrwania.

Günter Grass a Kaszuby /i
Termin: 10.11-30.12.2017
Organizator: Gdańska Galeria Güntera Grassa; Współpraca: Instytut Kaszubski, Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku
Kurator: Marta Wróblewska
Opieka merytoryczna: dr Miłosława Borzyszkowska

Wystawa Grass i Kaszuby/i w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa wychodzi od jednego z najwybitniejszych gdańszczan i Kaszubów XX wieku, postaci integrującej różne społeczności dawnych i obecnych mieszkańców Gdańska. Günter Grass nie tylko wprowadził Gdańsk i Kaszubów do literatury światowej oraz przybliżył mieszkańcom powojennego Gdańska bogactwo wielokulturowej przeszłości Gdańska. Różnorodność elementów budujących gdańskie/pomorskie/wschodnio - czy też zachodniopruskie dziedzictwo – jako efekt wielokulturowych uwarunkowań regionu - wydobywał na światło dzienne poprzez sztukę. Sięgając do tradycji regionu, Günter Grass przełamywał/-uje historycznie i politycznie warunkowaną niepamięć mieszkańców, dla których Gdańsk i Pomorze stały się małą ojczyzną po 1945 roku. Stąd też w Gdańskiej Galerii jego imienia planujemy zorganizować wystawę prac Noblisty oraz artefaktów nawiązujących do jego związków z Kaszubszczyzną (np. drzewo genealogiczne rodziny od strony jego matki-Kaszubki), a także zaprosić artystów współczesnych do zainspirowania się szeroko pojętą tematyką Kaszub i do stworzenia prac na wystawę na bazie doświadczeń zdobytych w trakcie wyjazdów i warsztatów w terenie.

Wystawa publikacji Güntera Grassa i literatury dotyczącej Grassa ze zbiorów BUG na kampusie Oliwa
Termin: połowa października – koniec grudnia
Miejsce: Uniwersytet Gdański (Wita Stwosza 55, 51)
Organizator: Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza, Uniwersytet Gdański. Współpraca: Biblioteka Humanistyczna UG i Biblioteka Neofilologii UG, Stowarzyszenie Güntera Grassa.
Realizacja: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk we współpracy z Januszem Mosakowskim, Haliną Pawłowską i Małgorzatą Śleszyńską.

GRASSOMANIA 9 – Sieroca Re-visited vol. 2
Termin: 2-3.9.2017
Miejsce: Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa, ul. Sieroca, Gdańsk
Kurator: Marta Wróblewska
Koordynacja: Katarzyna Kucz-Chmielecka
Organizatorzy: 4G, Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa

Grassomania jest projektem dedykowanym Günterowi Grassowi, budującym swój program wokół twórczości Noblisty, będącej przedmiotem interpretacji i inspiracji dla współczesnych twórców. Celem każdej edycji Grassomanii jest realizacja różnorodnych działań pozwalających na wszechstronne utrwalanie pamięci o Günterze Grassie, a także na wielopoziomowe eksplorowanie jego spuścizny.
Wystawie będą towarzyszyć: performansy, warsztaty, prezentacje, wydarzenia kulinarne, koncert na podwórzu.
Tegoroczna Grassomania zostanie zrealizowana na podstawie projektów wybranych w drodze otwartego naboru zgłoszeń do udziału w festiwalu. Szczegóły: http://www.ggm.gda.pl/pl,0,0,1711,nabor_projektow_do_festiwalu_Grassomania_9,0,0,index.php

Urodziny Güntera Grassa i Daniela Chodowieckiego – oficjalne obchody 90. urodzin Güntera Grassa
Termin: 15-16.10.2017
Miejsce: Gdańska Galeria Güntera Grassa, kościół św. Jana, Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa
Koordynacja: Marta Wróblewska, Katarzyna Kucz-Chmielecka
Współpraca: Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa, Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku

G: RASS – zapraszamy na interaktywny spacer po Gdańsku Grassa, podczas którego rzeczywistość wirtualna i realna przenikają się i dopełniają. G: RASS to interaktywny projekt artystyczny, wykorzystujący specjalnie zaprojektowaną aplikację mobilną działającą na platformie android. Dzięki niej widz, używając tabletu bądź smartfona, przeniesiony zostaje w wirtualny świat – „rozszerzoną rzeczywistość” (augmented reality). Takie podejście angażuje i transformuje najbliższą przestrzeń miasta i pozwala spojrzeć na nią z odmiennej perspektywy.
Termin: 15, 16.10.2017

Koncert Günter Baby Sommer
Kościół św. Jana

Günter Baby Sommer – to uznany perkusista jazzowy, przyjaciel Güntera Grassa, z którym przez wiele lat organizował happeningi literacko-muzyczne, polegające na performatywnym czytaniu literatury przez Grassa, przy akompaniamencie perkusyjnym Sommera. Najnowszy pokaz oparty jest na "Grimms Wörter” Grassa, a wykonują go Güntera „Baby” Sommer w towarzystwie Nory Gomringer.
Termin: 15.10.2017

Sieroca – happening multimedialny
Projekcje multimedialne na fasadach dawnego Domu Dobroczynności przy ulicy Sierocej oraz w wybranych jego wnętrzach, to widowisko ukazujące animacje rysunków i grafik dwóch wybitnych gdańszczan – Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa. Wielkoformatowy imponujący show będzie promował twórczość obydwu artystów, zaznaczając przyszłe miejsce twórcze im dedykowane – Dom Chodowieckiego i Grassa – na mapie artystycznej i w przestrzeni publicznej Gdańska. Projekcje ożywią opuszczone mury Sierocej, antycypując przyszłe aktywności związane z powstającym w tym miejscu centrum kulturalnym i twórczym.
Projekt: dr Robert Turło oraz pracownia Animacji i Działań Wizualizacyjnych
Kurator: Marta Wróblewska
Współpraca: Katarzyna Kucz-Chmielecka
Termin: 15, 16.10.2017

Księga pamiątkowa poświęcona Günterowi Grassowi Günter Grass – Odpominania
oprac. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk,  tłum. Marek Szalsza i Agata Teperek, projekt graficzny Anita Wasik
W związku z rocznicą 90. urodzin Güntera Grassa przygotowywana jest dwujęzyczna (polsko-niemiecka)  księga pamiątkowa: Günter Grass – odpominania.  Publikacja zawierać będzie wspomnienia oraz refleksje dotyczące recepcji twórczości i działalności Güntera Grassa, opowieści w konwencji mikrohistorii o spotkaniu z artystą i/lub jego dziełem, gdyż każdy z nas przechowuje w pamięci „swojego Grassa”.
Do udziału w publikacji zostali zaproszeni poruszeni jego twórczością czytelnicy, badacze, tłumacze i współpracownicy, towarzyszący temu w zwielokrotniony sposób twórczemu życiu. Materiał ilustracyjny obejmuje m.in. zdjęcia, druki ulotne, życzenia itp., przechowywane w archiwach partnerów projektu. 
Projekt realizowany przez: Instytut Kaszubski i Stowarzyszenie Güntera Grassa, we współpracy z Gdańską Galerią Güntera Grassa, Nadbałtyckim Centrum Kultury i Pracownią Badań nad Narracjami Pogranicza UG.
Koordynacja: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

Gdańska Encyklopedia Güntera Grassa
W tym roku światło dzienne ujrzy także Gdańska Encyklopedia Güntera Grassa wydana wspólnymi siłami Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku oraz Oficyny Gdańskiej.