Wydarzenia

nabór projektów do festiwalu Grassomania 9

Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów do realizacji podczas 9. edycji Festiwalu Grassomania: Sieroca Re:Visited vol.2, organizowanego przez Gdańską Galerię Miejską.

Podobnie jak w roku ubiegłym, Grassomania odbędzie się w wyjątkowej przestrzeni wnętrz i podwórza byłego Domu Dobroczynności i Sierot przy ul. Sierocej 6-8 na gdańskim Osieku.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Termin Grassomanii: 02 - 03.09.2017
Miejsce: ul. Sieroca 6-8, Gdańsk
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.06.2017
Termin ogłoszenia wyników naboru: 31.07.2017
Adres nadsyłania zgłoszeń: mwroblewska@ggm.gda.pl
Kurator: Marta Wróblewska

Grassomania jest projektem dedykowanym Günterowi Grassowi, budującym swój program wokół twórczości Noblisty, będącej przedmiotem interpretacji i inspiracji dla współczesnych twórców. Celem każdej edycji Grassomanii jest realizacja różnorodnych działań pozwalających na wszechstronne utrwalanie pamięci o Günterze Grassie, a także na wielopoziomowe eksplorowanie jego spuścizny.
Stąd też projekty zgłaszane w drodze naboru, którymi jesteśmy szczególnie zainteresowani, powinny odnosić się bądź inspirować wątkami i kontekstami twórczości Grassa, takimi jak m.in.: interdyscyplinarność, wieloaspektowość przekazu, metaforyzacja wypowiedzi, zaangażowanie społeczne i polityczne, wielokulturowość (a zwłaszcza wspólne dziedzictwo polsko-niemieckie). Dodatkowo, ze względu na specyficzną lokalizację festiwalu – były Dom Dobroczynności i Sierot, a przyszły Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa, zależy nam na projektach podejmujących kwestie (re)definicji tożsamości zarówno tego niezwykłego miejsca, jak i tożsamości własnej jako gdańszczanina, Polaka, Europejczyka, artysty, obywatela.

Zgłoszenia powinny zawierać:
- opis projektu
- wizualizację projektu
- specyfikację techniczną
- orientacyjną wycenę produkcji pracy (jeśli produkcja wchodzi w grę)
- propozycję lokalizacji projektu (mieszkanie /pokój wewnątrz budynku przy ul. Sierocej 6, podwórko)
- krótki biogram autora / autorów wraz z danymi kontaktowymi

Całkowite wynagrodzenie autora/autorów projektu wynosi 1000 zł brutto. Na produkcję prac przeznaczono dodatkowo pulę 10 000 zł, która zostanie rozdysponowana wedle potrzeb produkcyjnych wybranych projektów na podstawie wyceny dokonanej przez autorów. Galeria zapewnia pomoc techniczną przy montażu i demontażu, sprzęt do realizacji projektu i transport prac na terenie Trójmiasta.

Osoby zainteresowane obejrzeniem wnętrz dostępnych do realizacji projektów, prosimy o kontakt z biurem projektu Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa: sieroca@gdansk.gda.pl

O wyborze projektów do realizacji decydują organizatorzy Festiwalu. Wyniki naboru zostaną ogłoszone nie później niż do 31.07.2017 na stronie organizatora www.ggm.gda.pl