GGM1

Spotkanie (Ja)? Artystka

druga_skóra_720x100

Spotkanie (Ja)? Artystka

Spotkanie:
25.11.2016, godz. 17.30
Miejsce:
GGM1, ul. Piwna 27/29
Gość:
Katarzyna Lewandowska, ASP Gdańsk/Gender Studies UMK

Spotkanie (Ja)?Artystka towarzyszyć będzie wernisażowi wystawy Druga Skóra.
Druga Skóra to wystawa opowiadająca o podwójności, alternatywnych światach, ale też o relacji z naturą i poszukiwaniu poczucia bezpieczeństwa. W tej zbiorowej wystawie biorą udział artystki młodego pokolenia z Gdańska, Krakowa i Katowic.  
Artystki: Diana Ronnberg, Kamila Model, Agata Kus, Natalia Bażowska
Kuratorka: Maria Sasin

Spotkanie dotyczyć będzie kilku istotnych zagadnień, które zaistniały na wystawie Druga Skóra i które są matrycowymi odbiciami pewnych idei wykorzystywanych przez współczesną humanistykę. Wszystkie łączą się z feminizmem. Ta kobieca platforma stanowi dla Katarzyny Lewandowskiej punkt wyjścia do rozważań nad rozedrganym ‘ja’, oraz wielowarstwową żeńską tożsamością w ogóle. Należy rozpocząć od zdefiniowania pewnych charakterystyk, które definiują kobiecość przez lata w opozycji do męskiego. Formuje się persona o chwiejnej, zmieniającej się jaźni, ambiwalentnej naturze, wielu kreacjach. Uwikłana w ciało, mowę i emocje. Sztuka chętnie przejmuje owe OPISY, nadając im wizualną siłę. „Roberta to w istocie portret. Jest ona równocześnie niewidzialnym sobowtórem i lustrzanym odbiciem o magnetycznej mocy”.

(Ja)? Artystka diagnozuje pewien proces, który trwa w czasie i przestrzeni, powodujący ciągłe zmiany, uciekający od stabilności i być może tym samym od martwoty. Punktem wyjścia wystąpienia Katarzyny Lewandowskiej jest performens wykonany  przez Reginę Jose Galindo – współczesną gwatemalską artystkę, która nożem wycina na swoim udzie słowo Perra, oznaczające w języku hiszpańskim sukę. W kontekście maczowskiej kultury artystka wyraźnie wskazuje na uprzedmiotowienie kobiety, ‘sukowatość’ odbiera jej żeńską podmiotowość. Ta perspektywa najbardziej dotykająca aspektu społecznego otwiera przeciwstawną interpretację określenia ‘suka’. Otóż Suka to wolna kobieta, bez kulturowego gorsetu, dakini biegająca boso po bagnach. To chrząkająca maciora pełna magii, chtonicznych sił, nieokiełznana  bogini wielka, biała, krągła, locha o macierzyńskich cechach. Przez tradycyjną idee esencjalistyczną można przyjrzeć się tego typu wizualnym przedstawieniom w sztuce współczesnej. Następną perspektywą, sprowokowaną przez poprzednią jest zastosowanie idei konstrukcjonistycznej dla opisu działań artystek, które rozmontowują dotychczasowy konstrukt myślowy, dwubiegunowo dzielący rzeczywistość. Pomiędzy plusem i minusem usytuowane są niezwykle ciekawe tożsamości, hybrydalne, inne, ludzkie i nieludzkie, ujęte przez Rosi Braidotti w figurę podmiotu nomadycznego. W kontekście idei wystaw z cyklu Północ-Południe tym bardziej wybrzmiewa ów ucieleśniona, kobieca NOMADA „krytyczna świadomość, sprzeciwiająca się zamknięciu w społecznie zakodowanych sposobach myślenia czy zachowania.” „Posiadająca potencjał pozytywnego redefiniowania, otwierania nowych możliwości dla życia i myślenia, szczególnie dla kobiet, a jeszcze bardziej dla kobiecych feministek.”


Dr Katarzyna Lewandowska (ASP w Gdańsku/ Gender Studies Instytut Filozofii UMK/)
Historyczka sztuki, feministka, kuratorka, działaczka na rzecz praw istot nieludzkich i wykluczonych. W badaniach skupia się na poszukiwaniu cielesności w sztuce współczesnej, wykorzystując dyskurs filozofii feministycznej. Zainteresowana sztuką zaangażowaną i totalną, która wchodzi w krytyczny dyskurs z władzą – w szerokim tego słowa znaczeniu. Badaczka zajmuje się także motywami kobiecości w sztuce tybetańskiej. Autorka cyklu wystaw: FEMININE, ANARCHIA, MŁODE.


Dyskusja odbędzie się w ramach  nowego cyklu spotkań, wykładów i debat realizowanych w Gdańskiej Galerii Miejskiej pod nazwą Skala Beauforta. Za jego pomocą chcemy pobudzić dyskusję i wymianę wiedzy między specjalistami różnych dziedzin naukowych i mieszkańców Trójmiasta.