Ranne Szychty

"Ranne Szychty"

Publikacja "Ranne Szychty" stanowi podsumowanie projektu wymiany artystycznej pomiędzy Gdańskiem, a Wrocławiem o tej samej nazwie.
Ta nietypowa książka artystyczna powstała w wyniku krótkich rezydencji, jakie odbyli gdańscy artyści i literaci we Wrocławiu oraz wrocławscy w Gdańsku w tym roku. Pracując w duetach stworzyli wspólne projekty wizualno - plastyczne, które następnie zostały opracowane przez zespół warsztatowy Pillcrow w formie książki - pudełka z autorskim opracowaniem każdego z nich.
Projekt, mający na celu promocję Güntera Grassa we Wrocławiu w czasie Europejskiej Stolicy Kultury nie odbył by się bez pomocy zaprzyjaźnionych instytucji - BWA Wrocław i księgarni Tajne Komplety, którym bardzo dziękujemy.

W książce - pudełku znalazły się efekty pracy Bartosza Sadulskiego i Jakuba Babczyńskiego, Antka Wajdy i Grzegorza Kwiatkowskiego, Maćka Salamona i Kamila Zająca, Kamy Sokolnickiej i Aleksandry M. Perzyńskiej,  Barbary Piórkowskiej i Kasi Kmity oraz Patrycji Orzechowskiej i Agnieszki Wolny Hamkało, Kasi Kmity, Aleksandry M. Perzyńskiej i Jakuba Babczyńskiego. Publikację można zobaczyć i kupić zarówno w Gdańsku w GGM, jak i we Wrocławiu w BWA i Tajnych Kompletach.

ISBN: 978-83-940491-8-8
Wydanie Gdańsk/Wrocław 2016
Współpraca: BWA Wrocław, Księgarnia Tajne Komplety

Cena: 10 zł