Günter Grass – kolekcja

Katalog „Günter Grass – kolekcja”

Publikacja obejmuje zbiór 141 zdigitalizowanych prac znajdujących się w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, na które składają się rysunki, grafiki i rzeźby pochodzące z różnych okresów twórczości Güntera Grassa.
Katalog opatrzony jest krótkimi komentarzami na temat Grassa, kolekcji gdańskiej oraz twórczości plastyczno-literackiej Noblisty.

Katalog zawiera zdjęcia kolorowe oraz czarno-białe, projektantką publikacji jest Ania Witkowska. ISBN: 978-83-940491-7-1
Wydanie I. Gdańsk 2016

Cena: 140 złotych