Common Ground Zuza Golińska

Katalog wystawy "Common Ground" Zuzy Golińskiej

Katalog do wystawy Zuzy Golińskiej pt. „COMMON GROUND” jest pierwszą publikacją artystki, poświęconą w całości jej twórczości. Gdańszczanka, urodzona w 1990 roku ukończyła warszawską Akademię Sztuk Pięknych i jest obecnie asystentką w pracowni Mirosława Bałki. Jej praca została specjalnie zaprojektowana do przestrzeni GGM1.
Kurator wystawy, Romuald Demidenko pisze o jej realizacji: „Na podstawie swoich obserwacji artystka tworzy instalację z form przypominających te, które dyscyplinują przestrzeń i ograniczają swobodne poruszanie się. Nie pokazuje dosłownych elementów przestrzeni, ani nie proponuje rozwiązań w oczywisty sposób. To, co możemy obejrzeć jest raczej interpretacją form znanych z przestrzeni wspólnych. Wchodząc na wystawę Zuzy Golińskiej nie tylko oglądamy prace artystki, ale także sami aktywnie uczestniczymy w obserwacji reguł, którymi rządzi się przestrzeń.”
 
Katalog obejmujący 86 stron z kolorowymi zdjęciami zawiera wywiad z artystką przeprowadzony przez kuratora wystawy, a także tekst analizujący jej twórczość napisany przez Andę Rottenberg. Projektantem katalogu jest Marcel Kaczmarek.

ISBN: 978-83-940491-6-4
Wydanie I. Gdańsk 2016

Cena: 25 złotych