Common Ground / Zuza Golińska

Common Ground – katalog do wystawy Zuzy Golińskiej

Wydawca: Gdańska Galeria Miejska
Kurator: Romuald Demidenko
Redakcja: Romuald Demidenko
Teksty: Anda Rottenberg, Romuald Demidenko, Zuza Golińska
Tłumaczenia: Łukasz Mojsak
Projekt graficzny, skład: Marcel Kaczmarek
Zdjęcia: Zuza Golińska, Marcel Kaczmarek, Robert Kujawa, Przemek Sowiński
Język: polski, angielski
Nakład: 300
ISBN: 978-83-940491-6-4
Wydanie I. Gdańsk 2016
Cena: 10 zł

O publikacji:
http://www.printcontrol.pl/?p=5952

Informacje o wystawie:
https://www.ggm.gda.pl/pl,0,0,1604,Zuza_Golinska_Common_Ground,0,0,index.php
https://kubaparis.com/zuza-golinska-in-conversation-with-romuald-demidenko/

#miasto #psychogeografia #mapa #sytuacjoniści #Londyn #Gdańsk #walkingtheory

Wystawa i katalog zostały zrealizowane w ramach nagrody dla zwycięzcy Gdańskiego Biennale Sztuki 2014.

Zrealizowane w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.