Otwarty nabór projektów do Festiwalu NARRACJE „Królestwo (60,8 m n.p.m)”

Kurator 8. edycji festiwalu NARRACJE, Stach Szabłowski, razem z Instytutem Kultury Miejskiej i Gdańską Galerią Miejską zapraszają do składania propozycji projektów na NARRACJE 2016. Artystyczne instalacje i interwencje zamienią 21 i 22 października Biskupią Górkę w „Królestwo (60,8 m n.p.m.)”. Zgłoszenia należy przesłać na adres info@narracje.eu do 31 maja.

 Festiwal NARRACJE powstał by „eksplorować miejskie wątki i konteksty oraz tworzyć nowe gdańskie opowieści.” Celem projektu jest rozpoznawanie wybranych fragmentów miasta za pomocą narzędzi artystycznych – prac, realizacji, sytuacji i interwencji w przestrzeń publiczną.

- Chciałbym zaproponować zobaczenie w Biskupiej Górce nie tylko jednej z dzielnic Gdańska, lecz również pewnej alegorii. Za tytułowym pojęciem królestwa kryje się obraz mikrokosmosu istniejącego w kosmosie metropolii. Proponuję, aby na przykładzie mikromiasta, którym jest Biskupia Górka, spojrzeć na miasto w sensie uniwersalnym jako na organizm o trzywarstwowej budowie. Pierwsza warstwa to materialna substancja śladów, budynków, ulic, instytucji, przestrzeni użyteczności publicznej i przestrzeni prywatnych, udomowionej i dzikiej przyrody. Druga warstwa to życie współczesnych mieszkańców dzielnicy, którzy animują jej materię swoją obecnością. Trzecia warstwa, nakładająca się na dwie pierwsze, to miasto jako rzeczywistość wyobrażona, funkcjonująca w porządku symboli, tekstów, pamięci, narracji i fikcji – mówi Stach Szabłowski, kurator 8. edycji Festiwalu NARRACJE.

Pełna treść opisu kuratora: http://bit.ly/listStachSzablowski.

W zgłoszeniach należy podać propozycje konkretnej lokalizacji (ze wskazaniem adresu) lub charakterystykę potencjalnego miejsca (np. podwórko, elewacja budynku, pasaż, witryna), opisać założenia projektu (do jednej strony A4), podać specyfikację techniczną, załączyć wizualizację lub szkic pracy, zakładany budżet projektu i dane osobowe osoby zgłaszającej.

Całkowite wynagrodzenie autora/autorów projektu zapewniane przez organizatorów wynosi 1 500 zł brutto. Budżet przeznaczony na produkcję wszystkich projektów wybranych w otwartym naborze to 15 000 zł brutto. Osoby uczestniczące w otwartym naborze prosimy o wstępne oszacowanie kosztów produkcji swoich projektów. O tym, ile prac zostanie wybranych zadecydują kurator wraz z organizatorami Festiwalu. Średni budżet realizacji jednej pracy nie jest więc z góry określony. Ostateczne budżety projektów wybranych do realizacji ustalone zostaną po konsultacji z organizatorami.

W maju planowany jest dla osób zainteresowanych udziałem w otwartym naborze spacer po Biskupiej Górce z Lokalnym Przewodnikiem – chętnych prosimy o zgłoszenia: info@narracje.eu.

Przed ogłoszeniem wyników organizatorzy i kurator zakładają możliwość spotkań z autorami najciekawszych zgłoszeń, celem omówienia szczegółów projektów. O terminach ewentualnych spotkań będziemy informować indywidualnie drogą mailową.


 

O Festiwalu NARRACJE

NARRACJE to odbywający się od 2009 roku festiwal artystycznych instalacji wizualnych, które po zmroku ożywają w przestrzeni publicznej październikowego Gdańska. NARRACJE powstały po to, by eksplorować miejskie wątki i konteksty oraz tworzyć nowe gdańskie opowieści.

Do 2011 roku program Festiwalu tworzyła niemiecka kuratorka, Bettina Peltz. W 2012 roku w drodze międzynarodowego otwartego konkursu kuratorem NARRACJI został działający w Stanach Zjednoczonych Kanadyjczyk, Steven Matijcio, autorem programu NARRACJI 2013 był niezależny nowozelandzki kurator, Rob Garrett, a w 2014 roku swoją koncepcję zrealizowali Anna Witkowska i Adam Witkowski. W roku 2015 kuratorką Festiwalu była Anna Smolak. W roku 2016 razem ze Stachem Szabłowskim odkryjemy „Królestwo (60,8 m n.p.m.)” na Biskupiej Górce.

 

Stach Szabłowski: ur. 1973. Kurator, krytyk sztuki i publicysta. Absolwent Instytutu Historii Sztuki UW. Od 1998 związany z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Kurator i producent ponad 50 wystaw i projektów artystycznych realizowanych w Polsce i za granicą. Redaktor wydawnictw o sztuce i autor licznych tekstów. Publikuje w katalogach wystaw, książkach o sztuce a także w periodykach specjalistycznych i prasie głównego nurtu. Publikował m.in. w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Życiu Warszawy, Architekturze-Murator, Fluidzie, Machinie i Newsweeku. Obecnie współpracuje regularnie z Dwutygodnik.com, Miesięcznikiem Zwierciadło, Obieg.pl, Artpunktem i Art&Business.


 

Festiwal NARRACJE. Instalacje i Interwencje w Przestrzeni Publicznej
Edycja 8. „Królestwo (60,8 m n.p.m.)”,
Gdańsk, 21 – 22 października 2016

Kurator: Stach Szabłowski
Organizator: Instytut Kultury Miejskiej
Współorganizator: Gdańska Galeria Miejska

 http://www.ikm.gda.pl/activity/sztuka-w-przestrzeni-miejskiej/narracje/

www.narracje.info.eu

www.facebook.com/NarracjeGdansk