4G

Spotkanie z berlińskimi fotografami Anke Illing i Thomasem Vossbeck

Gdzie: Gdańska Galeria Güntera Grassa

Kiedy: 24 marca 2016, godz. 18.00

Anke Illing i Thomas Vossbeck to para artystów prowadząca od 13 lat studio fotograficzne w centrum Berlina. Oprócz projektów komercyjnych, Illing i Vossbeck mają na koncie także projekty artystyczne z pogranicza reportażu i dokumentu. Są inicjatorami cyklu o nazwie Europa Reportage, na który składają się zdjęcia, publikacje i wystawy, mające na celu krytyczne spojrzenie na styl życia ludzi mieszkających głównie w Europie Środkowej, przybliżenie tej części Europy poprzez oswojenie jej specyfiki i poznanie jej kultury. Wojna, żelazna kurtyna, upadek muru to czynniki, które ukształtowały relację Europy Wschodniej i Środkowej wobec Zachodu. Obserwujemy niwelowanie granic, ciągłą zmianę warunków życia, ekspansję kulturową poprzez wymieszanie się ludności europejskiej, prowadzące do coraz głębszego zróżnicowania etnicznego i kulturowego. Transformacjom podlegają także obszary urbanistyczne, obiekty architektoniczne, instytucje, domy. Illing i Vossbeck utrwalają te fluktuujące tożsamości w swoich fotografiach, niekiedy uzupełniając je dodatkowo o znalezione teksty, filmy, utwory muzyczne, które stanowią komentarz do ukazywanych obrazów.
Podczas spotkania autorskiego artyści zaprezentują wybrane projekty zrealizowane m.in. w ramach cyklu Europa Reportage.

Prace Anke Illing i Thomasa Vossbeck będzie można obejrzeć także podczas wystawy fotografii zatytułowanej Nie-miejsca, która odbędzie się w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa w dniach 26 sierpnia-30 października 2016 r. w ramach projektu EU The People’s Smart Sculpture. Do udziału w wystawie zostali także zaproszeni: Ugo Carmeni (Włochy), Sylvain Deleu (Francja/UK), Michał Szlaga (Polska). Podczas wystawy zostaną dodatkowo zaprezentowane prace uczestników kreatywnych warsztatów fotograficznych przeprowadzonych przez Michała Szlagę w lipcu 2015 r. w ramach projektu The People’s Smart Sculpture.

Anke Illing, urodzona w 1971 roku, od 2002 roku pracuje jako niezależny fotograf w Berlinie. W jej polu zainteresowania znajdują się głównie fotografia portretowa i dokumentalna. W ciągu ostatnich lat zrealizowała cykl zatytułowany Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V. / Pokaż twarz!  Dla kosmopolitycznych Niemiec e.V. poruszający zagadnienie migracji i tolerancji. W ramach  międzykulturowego projektu Import / Export zaprezentowała w Haus der Kulturen der Welt w Berlinie serię zdjęć przedstawiających drugie pokolenie Niemek pochodzenia hinduskiego. Odegrała także kluczową rolę w zakresie koncepcji, koordynacji i projektowania wydawnictw i wystaw w ramach cyklu Struktur und Architektur | Struktura i architektura.

Thomas Vossbeck, urodzony w 1969 roku, absolwent projektowania fotograficznego w Lette Verein w Berlinie. Jego twórczość skupia się wokół architektury i dokumentu. Od 2002 roku pracuje jako niezależny fotograf w Berlinie. Na przełomie 2004/2005 roku zaczął wraz z Anke Illing realizować cykl wystaw prezentujących górnośląską strefę przemysłową w ramach projektu Europa Reportage.

Więcej informacji na:
http://europareportage.de
http://www.iv-fotografie.berlin