GGM1

Spotkanie autorskie z Michałem Szlagą

Spotkanie autorskie z Michałem Szlagą, niedziela, 5 lipca 2015, godz. 17:00
Gdańska Galeria Miejska 1 (Piwna 27/29)
 
5 lipca o godz. 17 zapraszamy na spotkanie autorskie z Michałem Szlagą do Gdańskiej Galerii Miejskiej 1 przy ul. Piwnej 27/29.
 
Spotkanie będzie zamknięciem prezentowanej od 18 czerwca wystawy „Brama”. Projekt jest kontynuacją pracy Szlagi koncentrującej się wokół dziedzictwa Stoczni Gdańskiej. Wychodząc poza ramy Stoczni, tym razem artysta przepracowuje jej część „zewnętrzną”, skupioną tak wokół historycznej Bramy nr 2, jak i Placu Solidarności. Obydwa miejsca są niezwykle istotne z punktu widzenia historii, polityki i świadomości społecznej Gdańszczan, a także Polaków ogółem. Cały ten teren należy do wspólnej przestrzeni publicznej, która tak na co dzień, jak i przy okazji specjalnych dla miasta i kraju wydarzeń, jest zajmowana przez różne grupy społeczne utożsamiające się z  nią. Przestrzeń ta przez wiele lat funkcjonowała jako swego rodzaju negatyw zamkniętej dla ogółu Stoczni, niedostępnej zza bram. Dopiero budowa Europejskiego Centrum Solidarności tak naprawdę zlikwidowała fizyczne bariery między Placem a Stocznią, odsłaniając jej nowe już oblicze.
 
Na projekt złożyło się kilkadziesiąt fotografii powstałych w latach 2008 – 2014. Artysta prowadził obserwacje życia codziennego na Placu Solidarności, odświętnych celebracji rocznicowych związanych z „Solidarnością”, a także na budowie Europejskiego Centrum Solidarności i zmianach wokół Placu.
 
W ramach projektu odbędą się również warsztaty fotograficzne prowadzone przez samego artystę w terminie 23-25.07.2015 skierowane do fotografów. Zdjęcia, które powstaną podczas warsztatów będą zaprezentowane na zbiorowej wystawie w Gdańskiej Galerii Miejskiej w 2016 roku.
 

Wystawa odbywa się w ramach projektu The People's Smart Sculpture finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Kreatywna Europa.

Michał Szlaga (ur. 1978) – ukończył Wydział Fotografii Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Systematycznie dokumentuje zmiany polskiej rzeczywistości. Autor głośnego albumu Stocznia Szlaga (2013) oraz wykorzystującego fotografię blogową projektu Polska – Rzeczywistość. Wielokrotnie nagradzany w Polsce i za granicą (m.in. International Photo Awards 2007). Znany także jako fotograf współpracujący z magazynami: Malemen, Przekrój, Newsweek Polska, Twój Styl oraz Viva!