GGM1

Warsztaty fotograficzne z Michałem Szlagą

Kiedy: 23-25.07.2015

Gdzie: Gdańska Galeria Miejska 1, ul. Piwna 27/29

Zapisy: 16.07.2015, szlaga@szlaga.com

 

 

W ramach projektu "Brama" zapraszamy na warsztaty fotograficzne prowadzone gdańskiego fotografa i dokumentalistę Michała Szlagę w terminie 23-25.07.2015.

Zainteresowani proszeni są o wysłanie cv oraz 10 fotografii w formacie 1920px w dłuższym boku, jpg, kompresja 8 na adres szlaga@szlaga.com do dnia 16 lipca 2015. Warsztaty są skierowane do osób dorosłych, mających doświadczenie w fotografowaniu, zwłaszcza studentów szkół artystycznych.


Zajęcia są wydarzeniem towarzyszącym wystawie "Brama", odbywającej się w Gdańskiej Galerii Miejskiej 1 (Piwna 27/29). Projekt „Brama” jest kontynuacją pracy Michała Szlagi koncentrującej się wokół dziedzictwa Stoczni Gdańskiej. Wystawa trwała do 5.07.2015

W ramach ewaluacji warsztatów fotograficznych najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie powarsztatowej w Gdańskiej Galerii Miejskiej, przewidzianej na lato 2016r.


 

Warsztaty fotograficzne Michała Szlagi realizowane są w ramach projektu The People’s Smart Sculpture, współfinansowanego przez program Unii Europejskiej Kreatywna Europa. The People’s Smart Sculpture PS2 to projekt polegający na kreatywnych i innowacyjnych badaniach dotyczących ewolucji kulturalnej europejskiego miasta przyszłości. Odnosi się do rosnącej złożoności życia w dzisiejszych przestrzeniach miejskich oraz nadciągających wyzwań wobec rozwoju środowisk urbanistycznych.