GGM1

Michał Szlaga Brama

Michał Szlaga | Brama


Projekt „Brama” jest kontynuacją pracy Michała Szlagi koncentrującej się wokół dziedzictwa Stoczni Gdańskiej. Wychodząc poza ramy Stoczni, tym razem artysta przepracowuje jej część „zewnętrzną”, skupioną tak wokół historycznej Bramy nr 2, jak i Placu Solidarności. Obydwa miejsca są niezwykle istotne z punktu widzenia historii, polityki i świadomości społecznej Gdańszczan, a także Polaków ogółem. Cały ten teren należy do wspólnej przestrzeni publicznej, która tak na co dzień, jak i przy okazji specjalnych dla miasta i kraju wydarzeń, jest zajmowana przez różne grupy społeczne utożsamiające się z  nią. Przestrzeń ta przez wiele lat funkcjonowała jako swego rodzaju negatyw zamkniętej dla ogółu Stoczni, niedostępnej zza bram. Dopiero budowa Europejskiego Centrum Solidarności tak naprawdę zlikwidowała fizyczne bariery między Placem a Stocznią, odsłaniając jej nowe już oblicze.

 

Wystawa składa się z materiałów fotograficznych i filmowych powstałych w latach 2008 – 2014. Artysta prowadził obserwacje życia codziennego na Placu Solidarności, odświętnych celebracji rocznicowych związanych z „Solidarnością”, a także na budowie Europejskiego Centrum Solidarności i zmianach wokół Placu. Całość stanowi materiał tworzący ekspozycję, na którą złożyły się wydruki fotograficzne stanowiące dokumentację „życia” Bramy i Placu Solidarności w latach 2008-2014 oraz film i pokaz slajdów.

 

W ramach projektu odbędą się również warsztaty fotograficzne prowadzone przez samego artystę w terminie 23-25.07.2015 skierowane do fotografów. Nabór zostanie ogłoszony na przełomie czerwca/lipca. Zdjęcia, które powstaną podczas warsztatów będą zaprezentowane na zbiorowej wystawie w Gdańskiej Galerii Miejskiej w 2016 roku. Zapisy trwają do 16 lipca 2015 (mwroblewska@ggm.gda.pl).

Na zakończenie wystawy, 5 lipca o godz. 17 zapraszamy na spotkanie autorskie z Michałem Szlagą.


 

Michał Szlaga (ur. 1978) – ukończył Wydział Fotografii Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Systematycznie dokumentuje zmiany polskiej rzeczywistości. Autor głośnego albumu Stocznia Szlaga (2013) oraz wykorzystującego fotografię blogową projektu Polska – Rzeczywistość. Wielokrotnie nagradzany w Polsce i za granicą (m.in. International Photo Awards 2007). Znany także jako fotograf współpracujący z magazynami: Malemen, Przekrój, Newsweek Polska, Twój Styl oraz Viva!

 Wystawa odbywa się w ramach projektu 
The People's Smart Sculpture finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Kreatywna Europa.