Dialog 14 / "Meetingpoint" Nobuko Hayashi & Anna Orbaczewska-Niedzielska

meetingpoint. dialog 14. / dialogue 14.Nobuko Hayashi & Anna Orbaczewska-Niedzielska

Wernisaż: niedziela 08.03.2015, 17.00Gdańska Galeria Miejska 1 wystawa / exhibition10.03-12.04.2015“Kiedy spotkałyśmy się, obie byłyśmy w Niemczech obce. Zdałyśmy sobie sprawę z tego, w jak różny sposób postrzegamy „Naturę” jako część krajobrazu. Natura, pejzaż usytuowany w miejskim krajobrazie stał się głównym tematem naszych badań, naszym punktem stycznym. Co wyjątkowe w tym projekcie, to zetknięcie dwóch odmiennych kultur, z których się wywodzimy, zwłaszcza w odniesieniu do pojmowania Natury. W Japonii, która jest mocno zakorzeniona w Buddyzmie, człowiek postrzegany jest jako część natury, a rzeczy „naturalne” nie są automatycznie piękne i pozytywne. Akcentuje się wielość zjawisk naturalnych, których częścią jest pokorna egzystencja ludzka. Nic nie jest z góry zdefiniowane jako „dobre”, „złe”, „brzydkie” lub „piękne”. W chrześcijańskiej tradycji i kulturze europejskiej człowiek jest zawsze w centrum uwagi - na samym szczycie piramidy stworzeń ziemskich. Natura jest mu podporządkowana, stworzona w zasadzie po to, aby mu służyć. To co ludzkie, od wieków postrzegane było jako „piękne” i „dobre”. Pomimo tego, że żyjemy w czasach globalnej wioski, posiadając dostęp do wielu materiałów wizualnych, mnóstwa informacji, i podróżując po całym świecie - ta wizja skoncentrowana wokół człowieka, wyrastająca z kultury, w której dorastałyśmy, nadal ma ogromny wpływ na naszą indywidualną percepcję. Analiza tych właśnie różnic postrzegania tak istotnego elementu, jakim jest Natura, stanowi główne założenie naszego projektu. Poszukujemy naszego punktu stycznego.”

Nobuko Hayashi & Anna Orbaczewska-Niedzielska

Wystawa „meetingpoint“ jest drugą odsłoną wizualizacji projektu artystek, który rozpoczął się podczas ich spotkania w Bremie w 2012 roku. Od tego czasu artystki regularnie korespondują i rozmawiają. Jedna poddaje temat, który rozwija druga, a jego wynik staje się kolejną częścią dyskusji.

„meetingpoint“ jest ciekawym przykładem współpracy artystek, których twórczość pozornie nie ma punktów wspólnych. Sama wystawa prezentuje wyniki ich konceptualnej pracy nad wspólnym zadanym tematem, w różnych miejscach świata, wykorzystującej odmienne media.

Nobuko Hayashi jest artystką, której główne zainteresowania kierują się w przestrzeń zmiany percepcji od momentu pierwszego postrzeżenia do zobaczenia w kontekście przeżytych zdarzeń i wiedzy nabytej. Hayashi tworzy prace konceptualne, instalacje, rysunki oraz prace wideo, których główną cechą jest mocno zredukowana, wręcz minimalistyczna sfera wizualna.

Anna Orbaczewska-Niedzielska jest malarką, której główne zainteresowania dotyczą przedstawienia w sposób wizualny procesów psychicznych. Ważnym elementem jej prac jest człowiek, często pokazywany w sytuacjach prozaicznych, dla których właśnie sztafażem jest natura.

Wystawa "meetingpoint“ jest też punktem wyjścia do dyskusji na temat zależności powstałej między artystą a kuratorem. W przypadku tego spotkania rola kuratora jest bardzo ograniczona, jest on bardziej obserwatorem i organizatorem, niż kreatywną częścią projektu.„meetingpoint“ jest 14 wystawą z serii „dialogi“, prezentowanej w Gdańskiej Galerii Miejskiej od 2009 roku.