The People’s Smart Sculpture

Rozpoczęcie inteligentnego projektu partycypacyjnego, współfinansowanego przez program Unii Europejskiej Kreatywna Europa.

The People’s Smart Sculpture - sztuka społecznie zaangażowana z przestrzeniach europejskich to projekt polegający na kreatywnych i innowacyjnych badaniach dotyczących ewolucji kulturalnej europejskiego miasta przyszłości. Odnosi się do rosnącej złożoności życia w dzisiejszych przestrzeniach miejskich oraz nadciągających wyzwań wobec rozwoju środowisk urbanistycznych. The People’s Smart Sculpture PS2 rozważa możliwości partycypacji, które przerodzą się w inteligentne narzędzia kulturowe w wyniku postępującej digitalizacji społeczeństwa. Dwunastu partnerów - wśród których znajdują się uniwersytety, muzea, galerie, teatry oraz instytuty badawcze - zorganizuje w 8 krajach europejskich 11 połączonych otwartych laboratoriów integrujących sztukę najnowszą, projektowanie, naukę, inteligentne technologie oraz kulturę użytkową w celu partycypacyjnego przeprojektowania przestrzeni publicznej. Budżet projektu to 2 miliony euro. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Kreatywna Europa przez okres 3,5 lat.

11 kreatywnych eksperymentów z zakresu sztuki i projektowania partycypacyjnego na rzecz miasta przyszłości Dwunastu partnerów projektu zrealizuje 11 eksperymentalnych podprojektów wraz ze studium na temat nowych form partycypacji. Część z tych podprojektów bada sposoby postrzegania przestrzeni miejskiej bądź też tworzenia spekulacyjnych środowisk miejskich. Pozostałe podprojekty poświęcone są analizie problemów, określaniu wyzwań oraz rozwijaniu interdyscyplinarnych rozwiązań z udziałem obywateli. Wielość punktów widzenia będzie odpowiadała różnorodności osób, umiejętności, środków wyrazu artystycznego w przestrzeni publicznej, procesów społecznych oraz rozwoju urbanistycznego. W podprojektach wezmą udział znani artyści i projektanci z 29 krajów. PS2 zbada i udokumentuje nowe strategie angażujące media cyfrowe i teleinformatyczne w rozwoju kultury skupionej wokół jej użytkowników.

Rozwój nowych form partycypacji w Inteligentnych MiastachSpecjaliści z laboratoriów medialnych, z dziedzin takich jak: informatyka, historia sztuki, socjologia, architektura, projektowanie oraz urbanistyka zostaną włączeni w procesy kreatywne. Technologie cyfrowe nie tylko odegrają istotną rolę w działaniach artystycznych w ramach projektu PS2, ale także będą bezpośrednio wspomagać proces innowacji poprzez oferowanie nowych możliwości mających na celu dawanie głosu obywatelom oraz integrowanie mieszkańców reprezentujących wszystkie grupy społeczne. Projekt połączy ludzi i zapoczątkuje wymianę pomysłów na temat i na rzecz inteligentnych miast. Zapewni podstawę do nawiązania najnowocześniejszych form komunikacji pomiędzy nauką i sztuką, artystami, twórcami, projektantami oraz obywatelami a ich samorządami. Jednocześnie spowoduje rozpowszechnienie nowych umiejętności, wiedzy projektowej oraz rozszerzenie świadomości społecznej niezbędnej do nowego myślenia o urbanistyce.

Projekt: The People’s Smart Sculpture Liderem projektu jest Uniwersytet Sztuk Stosowanych w Bremie. Koordynatorem ze strony lidera jest Martin Koplin, dyrektor Instytutu Technologii Medialnych i Kultury M2C.

Partnerami projektu są: Metropolitalny Uniwersytet Nauk Stosowanych w Helsinkach, Instytut GAUSS, Instytut Narodowy i Muzeum w Bitoli, Uniwersytet w Kristianstad, Warehouse9, Muzeum Zerwanych Więzów, Muzeum Dziecięce w Oslo, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Düsseldorfie, Gdańska Galeria Miejska.

Kontakt:

Martin Koplin

Koordynator The People´s Smart Sculpture PS2

Dyrektor Instytutu Technologii Medialnych i Kultury M2C na Uniwersytecie Sztuk Stosowanych w Bremie

Telefon: +49-421-5905-5402

e-mail: koplin@m2c-bremen.de

www: www.m2c-bremen.de

Adres: Flughafenallee 10, D-28199 Brema, Niemcy, UE