WYNIKI NABORU PRAC NA GDAŃSKIE BIENNALE SZTUKI 2014!

Jury w składzie: - Iwona Bigos - Jarosław Denisiuk - Janusz Janowski - Piotr Józefowicz - Małgorzata Zwolicka-Taraszkiewicz na posiedzeniu w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, dnia 09.09.2014 wybrała następujących artystów uczestników III edycji Gdańskiego Biennale Sztuki 2014: Blekiewicz Zbigniew Błęcki Paweł Branicka Marta Cybulski Dniel Dobrzelecka Ada Dolega Zuzanna Dudek Joanna Gliszczyński Krzysztof Golińska Zuzanna Górska Iwona Hebel Dorota Ignatowicz Filip Jakubowska Sylwia Kasperczyk-Gorlak Barbara Klaman-Tarnowska Koniuszek Wojciech/Bąkowski Piotr Kowalski Rafał Krechowicz Dominika Kucharska Agnieszka Kulczyk Urszula Łopaciński Przemysław Mellin Magdalena Orbaczewska- Niedzielska Anna Pawlak Jolanta Podleśny Czesław Prusinowska Aleksandra Ronnberg Diana Sitek Dariusz Skaper Ewa Staniszewska Noemi Swinarska Katarzyna Szachnowska Maria Tomaszewska Malina Trześniak Przemysław Urwanowicz Edyta Zajac Iwona Żukowska Aleksandra