Algebra of fiction Dorota walentynowicz

"Algebra of Fiction"

album fotograficzny Doroty Walentynowicz

z tekstem krytycznym Karoliny Majewskiej i poezją Alessandro de Francesco

wydawnictwo Gdańskiej Galerii Miejskiej

Album zawiera dokumentację prac fotograficznych zrealizowanych przez artystkę na przestrzeni ostatnich trzech lat - zarówno fotografii wykonanych w autorskiej technice, jak i obiektów fotograficznych, którymi artystka posługuje się w procesie twórczym.

Przedstawione w albumie prace pokazywane były na wystawach Doroty Walentynowicz m.in. w Gdańskiej Galerii Miejskiej (wystawa „Dialog“ 2011), w Austriackim Forum Kultury w Warszawie (wystawa „W martwym polu“ 2011), w Galerii Lisy Ruyter w Wiedniu (wystawa „If a tree falls in the forest“ 2011), w Quartier Nord w Strasbourgu (wystawa „Algebra of Fiction“ 2013), w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku (wystawa „Łaźnia Damska“ 2013). Album zawiera także niepublikowane dotąd prace zrealizowane przez artystkę podczas pobytów rezydencyjnych w 2013 roku w CCA Andratx w Hiszpanii i w Kunsthalle Krems w Austrii.

W "Algebra of Fiction" idee dotyczące ontologi i epistemologi fotografii, które pojawiały się we wcześniejszych realizacjach artystki, zostają rozwinięte w procesie dialektycznego sprzężenia pomiędzy pracą teoretyczną a praktyczną. W pewnym sensie są to prace tautologiczne, produkujące swój własny dyskurs, bo konstruujące parametry myślenia o fotografii. Formalne rozwiązania, będące efektem tego procesu - zarówno fotografie jak i generujące je aparaty, które stopniowo uzyskują coraz bardziej ewokującą przedmiotowość -problematyzują medium fotografii w kontekście relacji jej przedmiotu i podmiotu. Niekoniecznie jednak fotografii jako takiej - przede wszystkim fotografii konceptualnej, fotografii jako sztuki, w której istotniejsza od obrazu jest idea, pomysł - koncept. Znaczenie prac z serii "Algebra of Fiction" należy zatem umiejscowić w szerszym kontekście - w ramie dyskursu dotyczącego medium fotografii i jej materialności - i powiązać ich genealogię z twórczym przepracowaniem tradycji strukturalizmu.

(z tekstu Karoliny Majewskiej)

Dorota Walentynowicz

"ALGEBRA OF FICTION"

fotografie : Dorota Walentynowicz

poezja : Alessandro de Francesco

tekst krytyczny : Karolina Majewska

ilość stron : 64

oprawa : twarda

Gdańsk 2013

ISBN 978-83-935408-5-3

Gdańska Galeria Miejska / Gdansk City Gallery

cena: 26 PLN