Wydarzenia

Zmarł Janusz Rydzewski

Ze smutkiem zawiadamiy, o odejściu na zawsze artysty fotografika Janusza Rydzewskiego, który od roku 2013 reprezentował ZPAF w Radzie Programowej naszej galerii. Pan Janusz Rydzewskim był był członkiem a także Prezesem Związku Polskich Artystów Fotografików w Gdańsku w latach 1976 - 1981. Należał również do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy oraz Fotoklubu RP a także Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Był jednym z niewielu, którzy uczestniczyli z aparatem w strajkach sierpnia '80, stanu wojennego i późniejszych wydarzeniach, w których był silnie i emocjonalnie związanym, czynnym uczestnikiem.Posiadał bardzo bogatą dokumentację fotograficzną z tych wydarzeń. Kilka dni temu, została zakończona ekspozycja jego wystawy w Jeleniej Górze, poświęconej właśnie tematowi związanemu z tymi wydarzeniami, zatytułowanej: "Co nam dała Solidarność". W Jego bogatym dorobku artystycznym znajduje się wiele znanych zdjęć z tych wydarzeń, w tym zdjęcie ze stanu wojennego w Gdańsku, które stało się najbardziej znaną ikoną fotograficzną z tego okresu, przedstawiającą pluton ZOMO w staranowanej przez czołgi bramie Stoczni Gdańskiej, pod lufami tychże czołgów. Brał udział w wielu wystawach i wydawnictwach albumowych zarówno w kraju jak też poza granicami Polski.W Ostatnich latach ściśle współpracował z Zarządem Regionu Solidarności w Gdańsku oraz Europejskim Centrum Solidarności. Posiadał ważne odznaczenia państwowe za działalność na polu fotografii:Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Srebrny Krzyż Zasługi. Zasłużony Pracownik Morza (trzykrotnie nadany przez Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Morskiej). Zasłużony Działacz Kultury, nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.Tutuł AFIAP nadany przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej.

Ceremonia pogrzebu odbędzie się w dniu 25 marca.O godzinie 11. 00 msza św. w intencji Januszaodbędzie się w kościele Św. Brygidy w Gdańsku.Pogrzeb natomiast o godź. 12.30 na cmentarzu komunalnym w Sopocie.Zmianie uległa tylko godzina kremacji na podaną poniżej.Kremacja ciała odbędzie się natomiast w poniedziałek o godż. 13.30w krematorium na Srebrzysku.