Grass’owanie

Grass’owanie to interdyscyplinarny projekt edukacji kulturowej wykorzystujący aktywne metody przyswajania wiedzy. Nazwa jest grą słów odnoszącą się do dziecięcego grasowania, czyli eksplorowania otoczenia podczas wędrówek oraz samego twórcy „Trylogii Gdańskiej” Guntera Grassa. W obszarze działań znajduje się: dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza to dotyczące historii Gdańska; twórczość jego jedynego literackiego noblisty Grass'a oraz sztuka współczesna. Projekt jest skierowany do dzieci, dorosłych, seniorów, do szkół (w tym dzieci niesłyszących) i świetlic opiekuńczych. Jest rozwinięciem programu szkolnego dotyczącego edukacji z obszaru sztuk plastycznych i literatury, ofertą zajęć pozaszkolnych skierowanych do odbiorców indywidualnych oraz autorską serią happeningów i akcji tworzonych wraz z publicznością. Projekt jest realizowany od 2014 roku. Otrzymał wyróżnienie Narodowego Centrum Kultury na „Giełdzie projektów” oraz był nominowany w 2015 roku do nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków w kategorii „Edukacja”. Projekt jest przykładem współpracy międzysektorowej – miejskiej instytucji kultury Gdańskiej Galerii Miejskiej i prywatnego sektora – Pracowni Dwie Ole.

więcej szczegółów