Grassomania 9

Grassomania 9 – Sieroca Re:visited vol. 2
Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Termin: 2-3 września 2017
Miejsce: ul. Sieroca 6-8, Gdańsk
Kurator: Marta Wróblewska

 

Grassomania jest projektem dedykowanym Günterowi Grassowi, budującym swój program wokół twórczości Noblisty, będącej przedmiotem interpretacji i inspiracji dla współczesnych twórców. Celem każdej edycji Grassomanii jest realizacja różnorodnych działań pozwalających na wszechstronne utrwalanie pamięci o Günterze Grassie, a także na wielopoziomowe eksplorowanie jego spuścizny.

 

Stąd też projekty prezentowane podczas festiwalu będą odnosić się bądź inspirować wątkami i kontekstami twórczości Grassa, takimi jak m.in.: interdyscyplinarność, wieloaspektowość przekazu, metaforyzacja wypowiedzi, zaangażowanie społeczne i polityczne, wielokulturowość (a zwłaszcza wspólne dziedzictwo polsko-niemieckie). Podobnie jak w roku ubiegłym, Grassomania odbędzie się w wyjątkowej przestrzeni wnętrz i podwórza byłego Domu Dobroczynności i Sierot przy ul. Sierocej 6-8 na gdańskim Osieku. Stąd też ze względu na specyficzną lokalizację festiwalu – były sierociniec, a przyszły Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa, zaproszeni artyści podejmą próbę (re)definicji tożsamości zarówno tego niezwykłego miejsca, jak i tożsamości własnej jako gdańszczanina, Polaka, Europejczyka, artysty, obywatela.