sepia naturalna na papierzeW 2009 roku powołano Gdańską Galerię Güntera Grassa w celu prezentacji i popularyzacji prac artystycznych Noblisty. Obecnie w jej kolekcji znajduje się 141 dzieł plastycznych Artysty. Kolekcja jest regularnie powiększana o nowe zakupy i dary. Prace pochodzą z różnych okresów twórczości Güntera Grassa, stanowiąc przekrój technik i stylów uprawianych przez artystę na przestrzeni lat.

 

Kumak en face / Unke frontal

autor Günter Grass

data 1992

nr identyfikacyjny GGM/0015/2009

Trupi ogień II / Leichenfeuer II

autor Günter Grass

data 1987

nr identyfikacyjny GGM/0009/2009

Wrony nad Kalkutą / Calcutta, Krähen darüber

autor Günter Grass

data 1987

nr identyfikacyjny GGM/0008/2009