tusz na papierzeW 2009 roku powołano Gdańską Galerię Güntera Grassa w celu prezentacji i popularyzacji prac artystycznych Noblisty. Obecnie w jej kolekcji znajduje się 141 dzieł plastycznych Artysty. Kolekcja jest regularnie powiększana o nowe zakupy i dary. Prace pochodzą z różnych okresów twórczości Güntera Grassa, stanowiąc przekrój technik i stylów uprawianych przez artystę na przestrzeni lat.

 

Często w rozmowie / Vielfach im Gespräch

autor Günter Grass

data 1994

nr identyfikacyjny GGM/0017/2009

Kleszcze raka / Krebsfang

autor Günter Grass

data 1973

nr identyfikacyjny GGM/0005/2009