brązW 2009 roku powołano Gdańską Galerię Güntera Grassa w celu prezentacji i popularyzacji prac artystycznych Noblisty. Obecnie w jej kolekcji znajduje się 141 dzieł plastycznych Artysty. Kolekcja jest regularnie powiększana o nowe zakupy i dary. Prace pochodzą z różnych okresów twórczości Güntera Grassa, stanowiąc przekrój technik i stylów uprawianych przez artystę na przestrzeni lat.

 

11 listopada / Am elften November

autor Günter Grass

data 1981

nr identyfikacyjny GGM/0166/2015

Płasko leżąca głowa mężczyzny / Flach liegender Mannerkopf

autor Günter Grass

data 2001

nr identyfikacyjny GGM/0165/2015

Gęsia szyja / Gansehals

autor Günter Grass

data 1982

nr identyfikacyjny GGM/0164/2015

Dziewczyna / Madchen

autor Günter Grass

data 1949/1950

nr identyfikacyjny GGM/0163/2015

Kumak / Unke

autor Günter Grass

data 1983

nr identyfikacyjny GGM/0162/2015

Między płodnymi grzybami / Zwischen fruchtbaren Pilzen

autor Günter Grass

data 1982

nr identyfikacyjny GGM/0161/2015

Aua stojąca / Aua, stehend

autor Günter Grass

data brak daty

nr identyfikacyjny GGM/0160/2015

Aua / Aua

autor Günter Grass

data 1983

nr identyfikacyjny GGM/0159/2015

Węgorz, którego podarowałem Ilsebil (Aal, den ich Ilsebil schenkte)Węgorz, którego podarowałem Ilsebil / Aal, den ich Ilsebil schenkte

autor Günter Grass

data 1981

nr identyfikacyjny GGM/0158/2015

Kogut I / Hahn I

autor Günter Grass

data 1981

nr identyfikacyjny GGM/0157/2015

Ukrzyżowanie (Kreuzigung)

autor Günter Grass

data 1949

nr identyfikacyjny GGM/0156/2015

Wielki Turbot Pochwycony II / Butt im Griff II - Großskulptur

autor Günter Grass

data 1982

nr identyfikacyjny GGM/0153/2014

Kura (Henne)

autor Günter Grass

data 1956

nr identyfikacyjny GGM/0152/2013

Podwójny ślimak / Doppelschnecke, relief

autor Günter Grass

data 1982

nr identyfikacyjny GGM/0049/2009

Śpiewaczki / Sängerinnen, grupa trzech rzeźb

autor Günter Grass

data 2003

nr identyfikacyjny GGM/0048/2009

Turbot II / Butt II

autor Günter Grass

data 1982

nr identyfikacyjny GGM/0047/2009

O ile wstąpiliśmy w światło / Insofern wir ans Licht traten, relief

autor Günter Grass

data 1983

nr identyfikacyjny GGM/0046/2009

Dwaj kucharze / Zwei Köche, para rzeźb

autor Günter Grass

data 1982

nr identyfikacyjny GGM/0045/2009