1986W 2009 roku powołano Gdańską Galerię Güntera Grassa w celu prezentacji i popularyzacji prac artystycznych Noblisty. Obecnie w jej kolekcji znajduje się 141 dzieł plastycznych Artysty. Kolekcja jest regularnie powiększana o nowe zakupy i dary. Prace pochodzą z różnych okresów twórczości Güntera Grassa, stanowiąc przekrój technik i stylów uprawianych przez artystę na przestrzeni lat.

 

Buk w lesie/ Buche im Gehölz

autor Günter Grass

data 1986

nr identyfikacyjny GGM/0013/2009

Wkopuje się / Sie gräbt sich ein

autor Günter Grass

data 1986

nr identyfikacyjny GGM/0010/2009