1956W 2009 roku powołano Gdańską Galerię Güntera Grassa w celu prezentacji i popularyzacji prac artystycznych Noblisty. Obecnie w jej kolekcji znajduje się 141 dzieł plastycznych Artysty. Kolekcja jest regularnie powiększana o nowe zakupy i dary. Prace pochodzą z różnych okresów twórczości Güntera Grassa, stanowiąc przekrój technik i stylów uprawianych przez artystę na przestrzeni lat.

 

Kura (Henne)

autor Günter Grass

data 1956

nr identyfikacyjny GGM/0152/2013

Sowa z lalką (Eule mit Puppe)

autor Günter Grass

data 1956

nr identyfikacyjny GGM/0001/2009