1983W 2009 roku powołano Gdańską Galerię Güntera Grassa w celu prezentacji i popularyzacji prac artystycznych Noblisty. Obecnie w jej kolekcji znajduje się 141 dzieł plastycznych Artysty. Kolekcja jest regularnie powiększana o nowe zakupy i dary. Prace pochodzą z różnych okresów twórczości Güntera Grassa, stanowiąc przekrój technik i stylów uprawianych przez artystę na przestrzeni lat.

 

Kumak / Unke

autor Günter Grass

data 1983

nr identyfikacyjny GGM/0162/2015

Aua / Aua

autor Günter Grass

data 1983

nr identyfikacyjny GGM/0159/2015

O ile wstąpiliśmy w światło / Insofern wir ans Licht traten, relief

autor Günter Grass

data 1983

nr identyfikacyjny GGM/0046/2009