1981W 2009 roku powołano Gdańską Galerię Güntera Grassa w celu prezentacji i popularyzacji prac artystycznych Noblisty. Obecnie w jej kolekcji znajduje się 141 dzieł plastycznych Artysty. Kolekcja jest regularnie powiększana o nowe zakupy i dary. Prace pochodzą z różnych okresów twórczości Güntera Grassa, stanowiąc przekrój technik i stylów uprawianych przez artystę na przestrzeni lat.

 

11 listopada / Am elften November

autor Günter Grass

data 1981

nr identyfikacyjny GGM/0166/2015

Węgorz, którego podarowałem Ilsebil (Aal, den ich Ilsebil schenkte)Węgorz, którego podarowałem Ilsebil / Aal, den ich Ilsebil schenkte

autor Günter Grass

data 1981

nr identyfikacyjny GGM/0158/2015

Kogut I / Hahn I

autor Günter Grass

data 1981

nr identyfikacyjny GGM/0157/2015

Kobieta z grzybowym kapeluszem / Frau mit Pilzhut

autor Günter Grass

data 1981

nr identyfikacyjny GGM/0044/2009