rysunekW 2009 roku powołano Gdańską Galerię Güntera Grassa w celu prezentacji i popularyzacji prac artystycznych Noblisty. Obecnie w jej kolekcji znajduje się 141 dzieł plastycznych Artysty. Kolekcja jest regularnie powiększana o nowe zakupy i dary. Prace pochodzą z różnych okresów twórczości Güntera Grassa, stanowiąc przekrój technik i stylów uprawianych przez artystę na przestrzeni lat.

 

Dwie tańczące pary / Zwei tanzende Paare

autor Günter Grass

data 2002

nr identyfikacyjny GGM/0018/2009

Często w rozmowie / Vielfach im Gespräch

autor Günter Grass

data 1994

nr identyfikacyjny GGM/0017/2009

W długim szeregu / In langer Reihe

autor Günter Grass

data 1995

nr identyfikacyjny GGM/0016/2009

Kumak en face / Unke frontal

autor Günter Grass

data 1992

nr identyfikacyjny GGM/0015/2009

Martwy las / Totes Nadelholz

autor Günter Grass

data 1988

nr identyfikacyjny GGM/0014/2009

Buk w lesie/ Buche im Gehölz

autor Günter Grass

data 1986

nr identyfikacyjny GGM/0013/2009

Pomiędzy Sprembergiem i Hoyerswerdą / Zwischen Spremberg und Hoyerswerda

autor Günter Grass

data 1970

nr identyfikacyjny GGM/0012/2009

Ucieczka szczurów / Rattenflucht

autor Günter Grass

data 1985

nr identyfikacyjny GGM/0011/2009

Wkopuje się / Sie gräbt sich ein

autor Günter Grass

data 1986

nr identyfikacyjny GGM/0010/2009

Trupi ogień II / Leichenfeuer II

autor Günter Grass

data 1987

nr identyfikacyjny GGM/0009/2009

Wrony nad Kalkutą / Calcutta, Krähen darüber

autor Günter Grass

data 1987

nr identyfikacyjny GGM/0008/2009

Kobieta ze ślimaczym kapeluszem / Frau mit Schneckenhut

autor Günter Grass

data 1971

nr identyfikacyjny GGM/0007/2009

Awers: Dziewięć stojących zakonnic / Neun stehende Nonnen, Rewers: Szkic – Kura / Skizze – Hahn

autor Günter Grass

data 1960

nr identyfikacyjny GGM/0003/2009

Ślimak z algami i muszlami / Schnecke mit Blasentang und Muscheln

autor Günter Grass

data 1971

nr identyfikacyjny GGM/0006/2009

Kleszcze raka / Krebsfang

autor Günter Grass

data 1973

nr identyfikacyjny GGM/0005/2009

Przeorysza / Äbtissin

autor Günter Grass

data 1960

nr identyfikacyjny GGM/0004/2009

Ucieczka / Flucht

autor Günter Grass

data 1958

nr identyfikacyjny GGM/0002/2009

Sowa z lalką (Eule mit Puppe)

autor Günter Grass

data 1956

nr identyfikacyjny GGM/0001/2009