Günter Grass – strona 1 z 5W 2009 roku powołano Gdańską Galerię Güntera Grassa w celu prezentacji i popularyzacji prac artystycznych Noblisty. Obecnie w jej kolekcji znajduje się 141 dzieł plastycznych Artysty. Kolekcja jest regularnie powiększana o nowe zakupy i dary. Prace pochodzą z różnych okresów twórczości Güntera Grassa, stanowiąc przekrój technik i stylów uprawianych przez artystę na przestrzeni lat.

 

11 listopada / Am elften November

autor Günter Grass

data 1981

nr identyfikacyjny GGM/0166/2015

Płasko leżąca głowa mężczyzny / Flach liegender Mannerkopf

autor Günter Grass

data 2001

nr identyfikacyjny GGM/0165/2015

Gęsia szyja / Gansehals

autor Günter Grass

data 1982

nr identyfikacyjny GGM/0164/2015

Dziewczyna / Madchen

autor Günter Grass

data 1949/1950

nr identyfikacyjny GGM/0163/2015

Kumak / Unke

autor Günter Grass

data 1983

nr identyfikacyjny GGM/0162/2015

Między płodnymi grzybami / Zwischen fruchtbaren Pilzen

autor Günter Grass

data 1982

nr identyfikacyjny GGM/0161/2015

Aua stojąca / Aua, stehend

autor Günter Grass

data brak daty

nr identyfikacyjny GGM/0160/2015

Aua / Aua

autor Günter Grass

data 1983

nr identyfikacyjny GGM/0159/2015

Węgorz, którego podarowałem Ilsebil (Aal, den ich Ilsebil schenkte)Węgorz, którego podarowałem Ilsebil / Aal, den ich Ilsebil schenkte

autor Günter Grass

data 1981

nr identyfikacyjny GGM/0158/2015

Kogut I / Hahn I

autor Günter Grass

data 1981

nr identyfikacyjny GGM/0157/2015

Ukrzyżowanie (Kreuzigung)

autor Günter Grass

data 1949

nr identyfikacyjny GGM/0156/2015

Wielki Turbot Pochwycony II / Butt im Griff II - Großskulptur

autor Günter Grass

data 1982

nr identyfikacyjny GGM/0153/2014

Kura (Henne)

autor Günter Grass

data 1956

nr identyfikacyjny GGM/0152/2013

Podwójny ślimak / Doppelschnecke, relief

autor Günter Grass

data 1982

nr identyfikacyjny GGM/0049/2009

Śpiewaczki / Sängerinnen, grupa trzech rzeźb

autor Günter Grass

data 2003

nr identyfikacyjny GGM/0048/2009

Turbot II / Butt II

autor Günter Grass

data 1982

nr identyfikacyjny GGM/0047/2009

O ile wstąpiliśmy w światło / Insofern wir ans Licht traten, relief

autor Günter Grass

data 1983

nr identyfikacyjny GGM/0046/2009

Dwaj kucharze / Zwei Köche, para rzeźb

autor Günter Grass

data 1982

nr identyfikacyjny GGM/0045/2009

Kobieta z grzybowym kapeluszem / Frau mit Pilzhut

autor Günter Grass

data 1981

nr identyfikacyjny GGM/0044/2009

Dwie tańczące pary / Zwei tanzende Paare

autor Günter Grass

data 2002

nr identyfikacyjny GGM/0018/2009

Często w rozmowie / Vielfach im Gespräch

autor Günter Grass

data 1994

nr identyfikacyjny GGM/0017/2009

W długim szeregu / In langer Reihe

autor Günter Grass

data 1995

nr identyfikacyjny GGM/0016/2009

Kumak en face / Unke frontal

autor Günter Grass

data 1992

nr identyfikacyjny GGM/0015/2009

Martwy las / Totes Nadelholz

autor Günter Grass

data 1988

nr identyfikacyjny GGM/0014/2009

Buk w lesie/ Buche im Gehölz

autor Günter Grass

data 1986

nr identyfikacyjny GGM/0013/2009

Pomiędzy Sprembergiem i Hoyerswerdą / Zwischen Spremberg und Hoyerswerda

autor Günter Grass

data 1970

nr identyfikacyjny GGM/0012/2009

Ucieczka szczurów / Rattenflucht

autor Günter Grass

data 1985

nr identyfikacyjny GGM/0011/2009

Wkopuje się / Sie gräbt sich ein

autor Günter Grass

data 1986

nr identyfikacyjny GGM/0010/2009

Trupi ogień II / Leichenfeuer II

autor Günter Grass

data 1987

nr identyfikacyjny GGM/0009/2009

Wrony nad Kalkutą / Calcutta, Krähen darüber

autor Günter Grass

data 1987

nr identyfikacyjny GGM/0008/2009