Dziś lub przed laty / Ob heute oder von Jahren

autor Günter Grass

typ obiektu grafika

technika / materiał litografia

data powstania brak daty

nr identyfikacyjny GGM/0094/2013

powrót do kolekcji