Chodząc z Oskarem po martwym lesie / Mit Oskar ins tote Holz gehen