Różne grzyby / Verschiedene Pilze

Grzyby leżące na płaskim podłożu.