Małgorzata Markiewicz „Składanie kwiatów” - performans

Małgorzata Markiewicz
„Składanie kwiatów” - performans
Plac Wybickiego, Gdańsk-Wrzeszcz, „ławeczka Güntera Grassa”
24 sierpnia 2019, godz. 14:00

 

Akcja była częścią długofalowego projektu polegającego na składaniu specyficznego rodzaju kwiatów pod pomnikami mężczyzn. Dotychczas działania odbyły się m.in. w Krakowie, Warszawie, Grunwaldzie, Mediolanie.

„Kwiaty” z ubrań zostaną złożone pod pomnikiem Güntera Grassa w hołdzie wszystkim opiekunkom, kucharkom, pocieszycielkom, matkom, muzom oraz kochankom występującym w powieściach Noblisty. Efemeryczne i nietrwałe rzeźby mają symbolizować pomnik wzniesiony dla bohaterek, które wykazały się opieką, troskliwością, ale również cierpliwością dla patriarchatu. Performans dedykowany jest tym kobietom, dzięki którym mężczyzna mógł się znaleźć na piedestale własnej chwały, a także tym, którym odmówiono obecności w pamięci społecznej, a które spędziły swoje życie u stóp swoich panów i władców.
W szerszym wymiarze performans odnosi się krytycznie wobec męskiego spojrzenia oraz opresji brutalności, z jaką spotykają się kobiety, które są uprzedmiatawiane przez mężczyzn ze względu na powierzchownie przypisywane im funkcje społeczne, jakie spełniają w świecie samców. Kobiety w dalszym ciągu są oceniane za swój wygląd oraz wiek, często będąc uprzedmiotawiane i redukowane do funkcji przedłużycielek „rodu”, bądź ornamentów męskiej pychy.

Tegoroczne składanie kwiatów przypadło w setną rocznicę uzyskania przez kobiety możliwości studiowania na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dodatkowo projekt „Składanie kwiatów” został zaprezentowany w książce „Feminist Visual Activism and the Body”, wydanej przez Routledge series, Routledge Research in Gender and Art w Londynie.


Małgorzata Markiewicz – mieszka i pracuje w Krakowie. Absolwentka Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiowała w Pracowni Działań Medialnych prof. Antoniego Poraczaka, na wydziale rzeźby, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W 2015 roku uzyskała tytuł doktory. Od 2014 roku pracuje na Wydziale Sztuki UP w Krakowie, gdzie prowadzi autorską Pracownię Projektów Krytycznych. W 2004 i 2011 r. Markiewicz otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Została nagrodzona wieloma prestiżowymi rezydencjami, w tym 2015 London Summer Intensive UCL i Camden Arts Centre, 2014 CRIR, Christiania, Kopenhaga, 2013 Botkyrka Konsthall, Fitja, Sztokholm, 2011 Factory for Art&Design Kopenhaga, 2007 SPACES, Cleveland Ohio, USA, 2006 HIAP, Cable Factory, Helsinki. Artystka zajmuje się rzeźbą, fotografią, tkaniną i performansem. Jej praktyka artystyczna bada złożoność współczesnej dynamiki płci w kontekście środowiska domowego, a także szeroko rozumianego społeczeństwa.
www.malgorzatamarkiewcz.com