Anna Domańska (NIE)WINNOŚĆ PATRZENIA

Anna Domańska
(NIE)WINNOŚĆ PATRZENIA
21 grudnia, 2019, 16:00-20:00
Dom Chodowieckiego i Grassa, Sieroca 6

Od 2015 roku Anna Domańska jeździ na różne pogranicza i spotyka się z osobami, które przybywają do Europy w poszukiwaniu bezpieczeństwa i godnego życia. Sporo czasu spędziła w Grecji, pracowała też na Bałkanach, w Terespolu, Londynie. Głównym polem jej twórczości jest film i przy pomocy tego popularnego i, jak się wydaje, łatwo przyswajalnego medium opowiada historie, które widziała na własne oczy.

„Motywacją do pracy była przepaść pomiędzy doświadczeniem bezpośredniego kontaktu z tymi osobami, a narracją jaka dominowała na ich temat w mediach, gdzie najczęściej byli przedstawiani jako zagrożenie – terroryści, gwałciciele. Z kolei w kręgach osób, które przejawiały więcej empatii, powtarzał się wizerunek ofiary, wzbudzający uczucie litości. Obie te skrajne narracje kreują figurę obcego, odczłowieczają za pomocą różnych konstrukcji językowych i schematów przedstawień wizualnych.”

Przygotowany pokaz stanowił selekcję filmów zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat. Przedstawiał sytuacje nieobecne w przekazie medialnym i proces mierzenia się autorki ze zniekształconym wizerunkiem przybysza, ale też z tematem godności i podmiotowości bohaterów tych przedstawień.