Dwie tańczące pary / Zwei tanzende Paare

Na rysunku znajdują się dwie pary w pozycjach tanecznych. Jedna z par znajdująca się po  lewej stronie dzieła stoi naprzeciwko siebie, bokiem do odbiorcy dzieła, z prawą noga  podniesioną do góry. Druga z par jest złączona, przechylona tułowiem.