Często w rozmowie / Vielfach im Gespräch

Grafika wykonana tuszem na papierze. Ukazani są na niej ludzie w kapeluszach i płaszczach. Niektóre postacie ustawione są frontalnie do odbiorcy dzieła, a część zwrócona jest do siebie twarzami.